Avsluttede utviklingsprosjekter

Her kan du laste ned og lese mer om avsluttede utviklingsprosjekter ved NK LMH.

Prosjekter avsluttet i 2014

umm_ingressbilde

Ung medvirkning og mestring (UMM) (2012–2014)
– lærings- og mestringstilbud og kompetansehevingsprogram

Gjennom UMM-prosjektet har  Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i perioden 2012–2014 utviklet

Unge funksjonshemmede (UF) var prosjekteier. NK LMH var medeier og utfører. ExtraStiftelsen og NK LMH finansierte prosjektet. Petronelle G. Herbern var ansatt ved NK LMH som prosjektleder.

Materiellet til tilbudene som ble utviklet finner du på mestring.no/umm.

Prosjekter avsluttet i 2013

Utredning av ansvarslinjer og oppgavedeling

Blar i veileder. Foto: yaymicro.com.Helsedirektoratet ba Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse utrede ansvarslinjer og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet startet opp i mai 2013 og notatet fra prosjektet ble levert i juni 2013.
Les mer og last ned notatet.

Prosjekter avsluttet før 2013

Familieprosjektet

Familienettet

Helsepedagogisk kompetanse

Prosjektet Starthjelp

Prosjektet SMIL

Prosjekt ‘Individuell plan = Brukers plan’ gratis kurs

Minoritetshelse

Kartlegging ungdomstilbud

Virksomheten i norske lærings- og mestringssentre pr. november 2009, revidert 2011 (pdf)

Kartlegging psykisk helse og rus, notat om status 2012 (pdf)

Kvalitetssikring av skriftlig informasjon til pasienter og pårørende

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 20. november 2018.