Publisert

Nå nærmer vi oss konferanse

Det er snart tid for konferansen Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester. På grunn av stor interesse har vi nå åpnet for flere deltakere på prekonferansen.

Hva gir god kvalitet i lærings- og mestringsvirksomheten? Hvordan skaper vi gode møter mellom brukere og fagpersoner? Kan digitale verktøy styrke egenmestring? Dette er noe av det du får høre om på Læring og mestring 2018. Programmet er utformet i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Se hele programmet her.

Konferansen avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 18. – 19. oktober 2018. Vi ønsker å skape en møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging og inviterer både brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere.

Les mer om konferansen og påmelding her.

Vi gleder oss til to konferansedager med mye spennende på programmet – alt fra gode eksempler på samhandling, til ferske forskningsresultater og refleksjoner omkring hva som bidrar til god kvalitet. Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Konferansen er godkjent som meritterende av Den norske legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund.

Andre relevante lenker:

  • Publisert: 20. september 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.