Bakgrunnsdokumenter

Det ligger forslag til aktuelle lenker og litteratur til hvert av temaene i kompetansehevingsmodulen.

Her er to lenker som er gjennomgående for alle temaene i modulen.

Helsedirektoratet

helsedirektoratet_helsetilbud_ungdom_unge_voksneHelsedirektoratets «Helhetlige helsetjenester for ungdom og unge voksne» (Rapport, IS-2044). Kartleggingen ble gjennomført i 2012 av Rambøll på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Følgende temaer har vært sentrale i undersøkelsen:

 • Kompetanse og fagmiljø
 • Rettigheter
 • Brukermedvirkning
 • Tilgjengelighet og tilrettelegging av ungdomsvennlige helsetjenester
 • Overganger i tjenesteapparatet fra barn til voksen
 • Samarbeid og arbeid med individuell plan
 • E-helse

Denne undersøkelsen tar for seg helse- og omsorgstilbudet til unge. Rapporten belyser først og fremst helsetilbudet til ungdom og unge voksne generelt, uavhengig av diagnose, helsesituasjon eller omsorgsbehov.

For dere som ønsker rapporten kan den bestilles fra Helsedirektoratet eller lastes ned fra nett lastes ned fra nett her (pdf).

Ung helse 2020

ung-helse-2020_150Unge funksjonshemmede sin visjon «Ung Helse 2020 – Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere». Du kan laste ned dokumentet her.

Visjon Ung Helse 2020 utformet av Unge funksjonshemmede, problematiserer blant annet helsepersonells manglende ungdomskompetanse, og etterlyser opplæring i kommunikasjon med yngre pasienter. Videre fokuserer visjonen på overganger både på ulike livsområder og spesifikt innad i helsetjenesten. Brukermedvirkning nevnes spesielt som visjon, både på individ og systemnivå.

Kartlegging av gruppebaserte tilbud til ungdom

NK LMHs kartlegging av gruppebaserte tilbud til ungdom i 2012 understøtter myndighetenes oppfordring om at helsetjenesten bør prioritere et nasjonalt løft for pasientopplæring for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, med særlig vekt på gruppebasert undervisning. Kartleggingen viser at

 • 46% (99 av 221) av respondentene opplever en etterspørsel etter tilbud som de ikke har kapasitet til å tilby
 • 51% (113 av 221) har ikke tilbud til målgruppen. Hyppigste årsak oppgis å være manglende etterspørsel fra de unge selv (46%) og få henvisninger fra fagpersoner (39%)

Kartleggingen synliggjør behovet for en helhetlig og målrettet innsats for å fremme ungdomshelse og til å sikre et helsevesen som møter, behandler og følger opp ungdom og unge voksne på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 9. september 2013.
 • Sist oppdatert: 18. mars 2020.