Overganger – lenker og litteratur

Lenker

 • ”Unge mennesker med kronisk sykdom”
  Artikkelen bygger på et doktorgradsarbeid i folkehelsevitenskap. Tema for doktorgradsprosjektet var ”Fra barndom til voksent liv med juvenil idiopatisk artritt”.
  Forfatter Ingrid Landgraff Østlie, DPH, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik.
 • ”Snart voksen? Hva nå?”(pdf)
  Brosjyre utarbeidet til ungdom som tar for seg ulike tema relatert til overgangen fra ungdom til ung voksen.
  NAKBUR – Nasjonalt kompetansesenter for Barne- og ungdomsrevmatologi, Revmatologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
 • Rettighetsplakaten,
  Barneombudet
 • ”Overgang” Sammendrag av anbefalinger fra ulike undersøkelser og artikler.
  NAKBUR – Nasjonalt kompetansesenter for Barne- og ungdomsrevmatologi, Revmatologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
 • Operasjon selvstendighet
  Utviklet av Akershus universitetssykehus som stiller materiellet fra prosjekt ungdomsmedisin til fri benyttelse for praksisfeltet under forutsetning av at brukerne respekterer betingelsene som fastsatt i Lov om opphavsrett til åndsverk av 12.mai 1961.
 • Klar for overføring
  Utviklet av Akershus universitetssykehus som stiller materiellet fra prosjekt ungdomsmedisin til fri benyttelse for praksisfeltet under forutsetning av at brukerne respekterer betingelsene som fastsatt i Lov om opphavsrett til åndsverk av 12.mai 1961.
 • Min helse – om gradvis å ta ansvar for egen helse
  Utviklet av Akershus universitetssykehus som stiller materiellet fra prosjekt ungdomsmedisin til fri benyttelse for praksisfeltet under forutsetning av at brukerne respekterer betingelsene som fastsatt i Lov om opphavsrett til åndsverk av 12.mai 1961.
 • ”Best journey to adult life”, en evidensbasert model og praktiske retningslinjer for overgangen til voksenlivet
 • Canadiske CanChild
 • Sjekkliste
  Sjekklister ved overganger mellom barne og voksentjenester. Sjekklisten kan brukes psykoedukativt, som utgangspunkt for samtale rundt kronisk sykdom/ funksjonsnedsettelse/tilstand og hva brukeren har behov for å kunne om sykdommen sin, systemet, rettigheter samt ferdigheter i forhold til å ivareta egen helse. Samtidig får tjenesteyteren oversikt over hva som er ordnet og må ordnet praktisk før en vellykket overgang kan finne sted. Se Kennedy (2007) for gode eksempler.
  Royal Children’s Hospital i Melbourne, Australia

Litteratur

 • Christie, D. and Viner, R., (2005) Adolescent development., BMJ Publishing Group Ltd. p. 301-304. W. Carl Cooley, MD, (2013) Adolescent Health Care Transition in Transition, JAMA Pediatrics October Volume 167, Number 10 
 • Fagermoen, M.S./ Lerdal, A (red) 2011 – “Læring og mestring”, kap Rajka, K.L.G “Bare du ikke ligner læreren min!” Gyldendal akademiske
 • Haavet, O.R. (2005). Ungdomsmedisin. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kelly, K.B. (1998) Ungdomsmedicin. Liber, Stockholm
 • Kristoffersen-Rajka, L.G. (2008). Rapport – Nasjonal ungdomsmedisinsk konferanse 2008. LMS Barn, Ullevål Universitetssykehus HF, Helsedirektoratet
 • McDonagh, J.E., (2008) Young people first, juvenile idiopathic arthritis second: Transitional care in rheumatology. Arthritis & Rheumatism, 59(8): p. 116
 • Olaisen, K. (2012) Utviklingsfremmende samtaler med ungdom, samhandling på tvers, Kommuneforlaget
 • Olafsen, F. m fl.(2012) Kartlegging av ungdomsvennlig helsetjeneste på barneavdelingene, Paidos 30 (3 s. 182-184
 • Rajka, L.-G.K. (2011). «Når jeg har vært innlagt her på Barnesenteret så har det vært bra – jeg har hatt noen fine år her». Tidsskrift for barnesykepleiere,1: 20–22.
 • Ruud, A.K. (2011) «Hvorfor spurte ingen meg?» Gyldendal akademiske
 • Røisland, M. (2011) Fra barn til voksen med barneleddgikt. Tidsskrift for barnesykepleiere,1 s 11- 12
 • Berg-Kelly, Kristina (2010) Transition: bridge over troubled water? Acta Paediatrica Volume 99, Issue 12, pages 1782–1784 
 • Rønhovde, L.I. (2010). Og noen går det trill rundt for! – om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Suris, J.C., P.A. Michaud, and Viner, R. (2004) The adolescent with a chronic condition. Part I: developmental issues. British Medical Journal,. 89(10): p. 938-42.
 • Östlie, I.L., Ö. Dale, and A. Möller, (2007) From childhood to adult life with juvenile idiopathic arthritis (JIA): A pilot study. Disability and Rehabilitation,. 29(6): p. 445-52.
 • Östlie, I.L., et al., (2009) A longitudinal follow-up study of physical and psychosocial health in young adults with chronic childhood arthritis. Clin Exp Rheumatol,. 27(6): p. 1039-46.
 • Östlie, I.L., et al., (2010) Self-rated physical and psychosocial health in a cohort of young adults with juvenile idiopathic arthritis. Scand J Rheumatol,. 39: p. 318-325.
 • Östlie, I.L., I. Johansson, and A. Möller (2009), Struggle and adjustment to an insecure everyday life and an unpredictable life course. Living with juvenile idiopathic arthritis from childhood to adult life–an interview study. Disability and Rehabilitation,. 31(8): p. 666-674.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 29. august 2013.
 • Sist oppdatert: 24. mars 2020.