Betingelser for bruk av materiell fra Helt sjef!

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) stiller materiellet fra Helt sjef! og Treff meg! til fri bruk for praksisfeltet under forutsetning av at brukere respekterer betingelsene som fastsatt i Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961.

For Helt sjef! og Treff meg! fra prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) gjelder følgende:

 • UMM og NK LMHs logo plasseres sammen med lokal arrangørs logo i alt materiell som blir produsert i forbindelse med UMM-tilbud (brosjyrer, program, informasjonsmateriell, PowerPoint-presentasjoner, osv.).
 • UMM omtales med NK LMHs angitte referansetekst i alle skrifter (artikler, rapporter, PowerPointpresentasjoner, osv.) som forfattes eller publiseres i forbindelse med gjennomføring av dette tilbudet.
 • Ved muntlige presentasjoner om UMM refereres det til innholdet i referanseteksten under.
 • Ved bruk av bilder fra UMMs materiell benyttes referanseteksten under.

Eventuelle spørsmål angående bruk av tekster eller bilder rettes til NK LMH, merket UMM.

Referansetekst

Bruk den som passer til ditt formål:

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse NK LMH (2014). Prosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM). mestring.no.
 2. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse NK LMH (2014). Prosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM): Helt sjef!. mestring.no.
 3. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse NK LMH (2014). Prosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM). Treff meg!. mestring.no.
 4. Lang versjon:
  Prosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM) er et samarbeidsprosjekt mellom Unge funksjonshemmede og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 22. oktober 2014.