Helt sjef! – noe for meg?

Er du ung, har langvarige helseutfordringer og har lyst til å møte andre unge i liknende situasjon?

 

Se filmer med andre unge som har langvarige helseutfordringer

UMM-video

I filmene «Treff meg!» følger du Thomas, Kristin og Petter i deres møter med ulike fagpersoner. Filmene er i utgangspunktet laget for fagpersoner, men det kan være nyttig for deg som har en langvarig helseutfordring, og dine foreldre, å se dem også.
Du finner filmene på denne siden på mestring.no.

UMM Ahus deltakere

Seks ungdommer som har deltatt på gruppetilbud ved Akershus universitetssykehus (Ahus) gjennom prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) deler sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer i fire filmer som er publisert på Youtube. I filmene møter du ungdom med ulike diagnoser og helseutfordringer.
Du finner filmene på Ahus´ side ungdomsmedisin.no

Som ungdom eller ung voksen er det viktig at du mestrer og har noe å si på sentrale områder i livet ditt og når det gjelder din helse i overgangene til voksenlivet.

Gruppetilbud

I Helt sjef! kan du dele erfaringer og få tips om hvordan du kan forholde deg til helseutfordringene dine på en god måte i møte med lege, sykehus eller annet helsepersonell du er i kontakt med, på skolen eller sammen med venner på fritiden. Gruppene er satt sammen på tvers av diagnoser og er inndelt etter aldersgruppen ungdom 12–16 år og unge voksne 17–26 år.

Ulike aktiviteter

Samlingene legger opp til ulike aktiviteter, erfaringsutveksling og tips og råd fra eldre unge voksne og helsepersonell. Gruppen som vil bestå av opptil tolv deltakere, vil møtes seks ganger.  Hver samling varer to og en halv time, med et bestemt tema hver gang. Til å lede gruppene vil det være to som er vant til å samarbeide med unge. I tillegg møter du en ung voksen brukerrepresentant som har hatt helseutfordringer lenge, og dermed har mange nyttige tips å dele med gruppen.

Innhold

Helt sjef!-tilbudene kan være litt forskjellige fra sted til sted, men de fleste har noe av dette innholdet:

  •  «Meg som ung» Vi blir kjent i gruppen og deler erfaringer om det å være ung.
  • «Å være god nok – hva er viktig for meg nå?» Vi utforsker hvordan tankene henger sammen med følelser og hvordan vi kan møte ulike situasjoner.
  •  «Følelser og sånt» Hvordan bidrar mine egne følelser og styrker til opplevelse av glede og mestring?
  • «Gi og ta – hva er gode relasjoner? » Vi ser nærmere på hvilke relasjoner i nettverket ditt som gir energi og hvilke som tar energi.
  • «Familie og venner – viktig men vanskelig» Vi utforsker hva som fremmer godt samspill i familien og i sosiale møter som mellom venner.
  •  «Sjef i eget liv» Vi utforsker to spørsmål: Hvordan kan du selv ta kan ta styringen over eget liv og helse? og Hvordan kan du formidle egne behov på en god måte?

Tilbud for foreldre

Vi har også tilbud til dine foreldre. Helt sjef! for foreldre går over seks samlinger. Tilbudet har som mål å bidra til at du og dine foreldre skal kunne samarbeide i hverdagen på en måte som gir deg støtte og gjør det lettere for deg å ta ansvar for egen helse. I samlingene stiller vi også spørsmål som  «Hvem er jeg som forelder?» og «Hva er viktig for meg?». Samlingene legger opp til dialog, faginnlegg og erfaringsutveksling.

Er dette noe for deg?

Kanskje finnes Helt sjef! i nærheten av deg. Spør helsepersonell du har kontakt med om de kjenner til prosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM) og tilbudene Helt sjef!.

Dersom det ikke finnes i din kommune, eller på ditt sykehus, kan du foreslå at de setter i gang. På nettsidene mestring.no/umm kan de lese mer om hvordan de går fram.Per i dag er det tilbud ved:

Logo Akershus universitetssykehusBor du i nærheten av Ahus er det Karen Therese Haugstvedt du skal kontakte på karen.therese.haugstvedt[at]ahus.no

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 29. august 2013.
  • Sist oppdatert: 18. mars 2020.