Vårt utviklingsarbeid

Det er behov for systematisk fag- og tjenesteutvikling innen læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Som nasjonal tjeneste, omfatter vårt mandat kompetanseoppbygging på et fagområde som er relevant for både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. I strategiperioden 2014–2018 prioriterer vi nasjonale utviklingsoppgaver av interesse for begge sektorer.

Overordnede satsingsområder for 2014–2018

Vi har valgt fire overordnede satsingsområder for 2014–2018:

  • nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet
  • kunnskapsgrunnlag
  • helsepedagogikk
  • kommunale lærings- og mestringstjenester

Satsingsområder innen utvikling i perioden 2014–2018

  • utvikle kunnskap innen fagområdet læring og mestring gjennom å utforme nasjonale oversikter over aktivitet og utviklingsarbeid
  • styrke www.mestring.no som nasjonal nettressurs innen fagområdet læring og mestring gjennom å videreutvikle og synliggjøre ressursene på nettsiden
  • definere, videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud innen læring og mestring gjennom å formidle nasjonale anbefalinger som fremmer brukermedvirkning og mestring
  • faglig støtte opp under kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling mellom helseforetak og kommuner gjennom å tilby nasjonale anbefalinger

Teksten over er hentet fra NK LMHs strategiplan for 2014–2018.

Pågående prosjekter

På siden «Pågående utviklingsprosjekter» ser du oversikt over hvilke utviklingsprosjekter vi jobber med til enhver tid.

Kollasj av dem som jobber med utviklingsarbeid

Disse jobber med utviklingsprosjekter ved NK LMH. Fra venstre: spesialrådgiverne Kari Hvinden, Tone Nøren, Ann Britt Sandvin Olsson, Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Bente Berg.

 

  • Publisert: 14. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 25. oktober 2016.

Design og utvikling: Senson AS