Satsingsområdet helsepedagogikk

Helsepedagogikk er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2018. NK LMH skal bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud.

Hovedmålet med satsingen er å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud tilknyttet lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

Fagrådgiver Hilde Blindheim Børve er kontaktperson for satsingsområdet.

Omtale av arbeidet

workplace-1245776_1920Både innhold og form avgjørende for utbytte av kurs i helsepedagogikk

Erfaringer fra kurs i helsepedagogikk viser at undervisningsmetoder og pedagogisk tilnærming er vel så viktig for utbyttet som temaene på kurs i helsepedagogikk.

Les mer, 22. november 2016

iStock_000051736838_Large_hender

Praksiseksempel: Kurs i Empatisk Kommunikasjon – et ledd i utviklingen av den nye pasientrollen

Ved Sørlandet sykehus tilstrebes det å utarbeide kursdager innen helsepedagogikk i samarbeid med praksisfeltet slik at tilbudet til enhver tid er i tråd med behovet hos de ansatte i sykehus og kommune. Siste tilskudd til kursmenyen er Empatisk Kommunikasjon, et kommunikasjonsverktøy til bruk i møte med pasienter.

Les mer, 12. april 2016

Samhandling, henderPraksiseksempel: Oppbygging av helsepedagogisk kompetanse i kommuner i Nord-Trøndelag

På bakgrunn av nasjonale og regionale anbefalinger, initierte Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF et samarbeid med kommuneregioner og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å styrke og bygge opp helsepedagogisk kompetanse hos helse- og sosialfaglig personell i kommunale tjenester.

Les mer, 4. mars 2016

Gutt i hveteåker, bilde til helsepedagogikk UNNPraksiseksempel: Systematisk arbeid med helsepedagogisk kompetanse i Nord-Norge

Grunnkurs i helsepedagogikk ved UNN skal gi deltakerne økt kompetanse i hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs. Gruppelederrollen, brukermedvirkning og andre sentrale begreper i helsepedagogikk står også på programmet.

Les mer, 11. juni 2015

Kartlegging av helsepedagogiske tilbud mai 2015Nytt notat: Kartlegging av helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten

NK LMHs kartlegging av helsepedagogiske tilbud i 18 helseforetak viser at det er noen likheter, men også at det fremdeles finnes betydelig variasjon, i de helsepedagogiske tilbudene som gis.

Les mer, 2. juni 2015

Arbeidsgruppe helsepedagogikk 2015Ny arbeidsgruppe for satsing på helsepedagogikk

NK LMH har etablert en nasjonal arbeidsgruppe for satsingsområdet helsepedagogikk. På sitt første møte nå i februar diskuterte gruppen det videre arbeidet med satsingen.

Les mer, 12. februar 2015

Marie Moksness utdanninger helsepedagogikkUtdanninger med helsepedagogiske formål

NK LMH har laget en oversikt over utdanninger med helsepedagogiske formål. Kanskje er det utdanninger her som er relevante for deg?

Les mer, 27. januar 2015

Helsepedagogikk, Tone NørenKartlegger helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten

NK LMH er i gang med å kartlegge helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen er et ledd i arbeidet med kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud innen lærings- og mestringstjenestene.

Les mer, 13. januar 2015

Helsepedagogikksamling, 406

Nasjonalt samarbeid om helsepedagogikk

NK LMH startet i februar 2014 arbeidet med å lage en nasjonal planskisse for satsing på helsepedagogikk. Representanter fra hele landet samlet i to dager i februar for å gi innspill til dette arbeidet.

Les mer, 27. februar 2014

Underprosjekter

Liv-Grethe Kristoffersen RajkaSamarbeidsprosjekter med Høgskolen i Oslo og Akershus

Spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka har ansvar for samarbeidet fra NK LMHs side.

 

Omtale av arbeidet

HiOA-NK LMH-samarbeid om praksisstudier: Nye midler til utprøving av pedagogisk modell ved lærings- og mestringstjenester

Sykepleierstudenter. Foto: Høgskolen i Oslo og AkershusNK LMH og HiOA fortsetter arbeidet med å etablere lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger og å styrke fokuset på helsepedagogikk i disse utdanningene.
Les mer

Helsepedagogikk i studieløpene – samarbeidsprosjekt mellom HiOA og NK LMH

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Nina Bjerketveit ØdegaardHvordan skal framtidige arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen helsepedagogikk? Det er et sentralt spørsmål i et nytt samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Les mer
Les også om prosjektgruppas første møte

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2018.

Design og utvikling: Senson AS