Satsingsområdet kommunale lærings- og mestringstjenester

Kari HvindenKommunale lærings- og mestringstjenester er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2018.

Hovedmålet med satsingen er å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for kommunale lærings- og mestringstjenester.

Spesialrådgiver Kari Hvinden er kontaktperson for satsingsområdet.

NK LMH har etablert en arbeidsgruppe og et nettverk for arbeidet.
Les mer om arbeidsgruppa og nettverket på nettsiden for nettverket.

Omtale av arbeidet

mestringstreffMestringstreff klart for utprøving i pilotkommunene

Samarbeidsprosjektet som utvikler et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis går nå inn i en spennende fase med utprøving av tilbudet i hele 14 pilotkommuner. Utkast til ei håndbok er ferdigstilt, og ansatte og brukerrepresentanter fra alle pilotkommunene har fått tilbud om skreddersydd kompetanseheving i helsepedagogikk.

Les mer, 14. september 2016

Tydeliggjøre et teoretisk fundament og formidle kunnskap

I forbindelse med prosjektet «Utvikling og utprøving av et kommunalt, diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud» har det blitt utarbeidet et dokument som inneholder et utvalg relevante begreper og teorier.

Les mer, 8. februar 2016

Svart hvitt bilde av en gruppe mennesker i samtale

Styrke kompetanse i brukermedvirkning med digitalt verktøy

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Det er med glede vi annonserer at vi har fått støtte fra Extrastiftelsen til å utvikle et verktøy som skal styrke brukermedvirkning i etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester.

Les mer, 13. januar 2016

Kartlegging av diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbudGruppesamtale. Foto:yaymicro.com.

Et viktig ledd i å utvikle et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis har vært å hente inn en oversikt over hva som allerede eksisterer av slike tilbud. Denne artikkelen presenterer en nylig gjennomført kartlegging av diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud.

Les mer, 17. desember 2015

iStock_bok og forstørrelsesglass_SmallForskning relevant for utvikling av diagnoseuavhengige tilbud i kommunen

I prosjektet «Utvikling av et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis» har det nå blitt samlet en oversikt over relevant forskningsmateriale. Selv om forskningen på dette området ikke gir oss alle svarene, viser oversikten til relevante funn når det gjelder effekten av lærings- og mestringstilbud, praktisk gjennomføring og og brukermedvirkning.

Les mer, 17. desember 2015

Løvetann på hellUtvikling av diagnoseuavhengig tilbud for kommunene

Et nytt og spennende samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i Sør-Trøndelag og NK LMH er nå sparket i gang!

Les mer, 9. september 2015

Innblikk i kommunal lærings- og mestringspraksis

Formidling av eksempler fra arbeidet med lærings- og mestringstilbud i kommunene har vært etterspurt av praksisfeltet. Derfor har NK LMH nå opprettet en egen side hvor vi samler korte praksiseksempler fra kommunale lærings- og mestringstilbud.

Les mer, 3. september 2015

NK LMHs kommunesatsing: Ny nettverksside og nye regionale nettverkskontakterRegionale nettverkskontakter kommunesatsing

Det nasjonale nettverket for satsingen på kommunale lærings- og mestringstjenester har fått sin egen side på mestring.no. I tillegg har NK LMH inngått avtale med fire regionale nettverkskontakter som skal støtte opp under lærings- og mestringsarbeidet i egen region.

Les mer,  5. februar 2015

nettverkssamling_kari_hvinden_700Nettverket for kommunesatsing sparket i gang

Det nasjonale nettverket knyttet til kommunale lærings- og mestringstjenester ble sparket i gang med nettverkssamling på Gardermoen 5. september. Du kan fortsatt bli med i nettverket.

Les mer og meld deg inn i nettverket, 5. september 2014

Samhandling, henderPraksiseksempler samlet i nytt hefte

I heftet «Smakebiter på samhandling» finner du praksiseksempler fra lærings- og mestringsfeltet. Vi har laget heftet til nettverkssamlingen om kommunale lærings- og mestringstjenester 5. september.

Les mer og last ned heftet, 5. september 2014
Arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing, mai 2014

Bli med på nettverkssamling for kommunesatsing 5.9.

Bli med og diskuter etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling om tilbud og forløp. Hvordan nettverket for NK LMHs kommunesatsing skal jobbe sammen framover, er også ett av temaene på samlingen på Gardermoen 5. september.

Les mer, 6. juni 2014

Arbeidsgruppe kommunesatsing, liteInvitasjon til nettverk for kommunesatsing og nettverkssamling

Mandatet for nettverket for NK LMHs kommunesatsing er klart. Nå kan du melde din interesse for å være med i nettverket og melde deg på første nettverkssamling på Gardermoen 5. september.

Les mer, 9. april 2014

Arbeidsgruppe kommunesatsing, liteGod oppstart for arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing

NK LMHs nye arbeidsgruppe for satsingsområdet kommunale lærings- og mestringstjenester skal i første omgang beskrive eksempler på organisering og samhandling i disse tjenestene. Det er planer om en åpen nettverkskonferanse 5. september.

Les mer, 13. februar 2014

Kari HvindenSkal beskrive gode modeller for kommunale lærings- og mestringstjenester

NK LMH starter nå arbeidet med å samle erfaringene og kunnskapen som trengs for å beskrive gode modeller for lærings- og mestringsaktiviteter i kommunene og samhandling om aktivitetene.

Les mer, 8. oktober 2013

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2018.

Design og utvikling: Senson AS