Satsingsområdet kunnskapsgrunnlag

Ann Britt Sandvin OlssonKunnskapsgrunnlag er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2018. Arbeidet omhandler forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å støtte opp om en kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis.

Spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson er kontaktperson for satsingsområdet.

Omtale av arbeidet

Ordsky kunnskapsbasert praksis, litenStyrker kunnskapsgrunnlaget for lærings- og mestringstjenester

Gjennom satsingsområdet kunnskapsgrunnlag beskriver NK LMH sentrale begreper for lærings- og mestringsfeltet, går gjennom forskningslitteratur som er relevant feltet, vurderer evalueringsverktøy og kvalitetsindikatorer og ser på samfunnsnytten av lærings- og mestringstilbud. Slik vil vi bidra til en mer kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis.

Les mer, 25. februar 2015

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2018.

Design og utvikling: Senson AS