Veileder helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram

Veileder til utvikling av helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram i spesialist- eller kommunehelsetjenesten

NK LMH  utviklet i 2010 en veileder til utvikling av helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Den ble revidert i 2011. I april 2018 ble veilederen justert med hensyn til navn og begreper, i påvente av ferdigstillelse av kunnskapsbaserte anbefalinger ved NK LMH.

Dokumentet beskriver den kompetansen som er nødvendig for fagfolk som skal medvirke i lærings- og mestringstilbud der lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte ligger til grunn.

Veilederen er et ressursdokument til videre lokalt og regionalt arbeid med kompetansehevende tiltak.

Last ned veilederen (pdf) (vær oppmerksom på at lenkene i veilederen ikke nødvendigvis virker siden de er fra 2011 da veilederen ble oppdatert)

  • Publisert: 14. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 24. april 2018.

Design og utvikling: Senson AS