Viktig å tenke på når du skal i gang

Tilbudene skal være en del av et behandlingsforløp

Det er et mål at lærings- og mestringstilbud er faste og forutsigbare deler av behandlingsforløp for brukere, pasienter og pårørende. Dette gjelder både om tilbudet er forankret i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Tilbudene må være forankret i ledelsen

Forankring i ledelsen er en forutsetning for å etablere lærings- og mestringstilbud. Det sikrer stabilitet for gjennomføring av tilbudet framover. Med utgangspunkt i aktuelle lover og føringer fra politiske myndigheter kan ledelsen prioritere å sette av ressurser til å etablere lærings- og mestringstilbud.

Tilbudene må tilpasses målgruppens behov

Standard metode brukes som arbeidsmåte ved etablering av lærings- og mestringstilbud. Arbeidsmåten bidrar til at kunnskap fra brukerrepresentanter og fagpersoner sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet. Denne samarbeidsprosessen bidrar til å sikre at tilbudet svarer til målgruppens behov.

 

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson og Kari Hvinden

  • Publisert: 22. april 2014.
  • Sist oppdatert: 22. april 2014.

Design og utvikling: Senson AS