04-mestringno_under_logo_RGB-300dpi-01

Påmelding åpnet!

Påmelding åpnet!
Læring og mestring 2023 går av stabelen 22. november i Oslo. Det blir både prekonferanse og posterutstilling. Nå er påmeldingen åpnet!

Konferanse 2023: Bli med og del kunnskap

Konferanse 2023: Bli med og del kunnskap
NK LMH inviterer fagutøvere, brukerrepresentanter og forskere til å dele kunnskap med posterpresentasjoner på høstens konferanse.

Webinar om forskning på frisklivstiltak

Webinar om forskning på frisklivstiltak
Hva vet vi om effekt av frisklivstiltak? 24. mai kan du høre hva forskningen sier om dette og hvordan kunnskapsoppsummeringer kan bidra til å fremme kunnskapsbasert praksis. Meld deg på og få det inn i kalenderen.

Helsepedagogisk kompetanse er nødvendig

Helsepedagogisk kompetanse er nødvendig
Forskning viser at helsepedagogisk kompetanse hos helsepersonell er en forutsetning for å styrke helsekompetanse hos pasienter og pårørende. En nyere kunnskapsoppsummering utdyper hva den helsepedagogiske kompetansen består av og hvordan denne kompetansen kan tilegnes.

Forskningsgrunnlag oppsummert

Forskningsgrunnlag oppsummert
NK LMH har nå utarbeidet et notat som begrunner hvorfor lærings- og mestringstilbud er viktig. Hensikten med notatet er å gjøre den forskningsbaserte kunnskapen lettere tilgjengelig.

Ny administrativ rådgiver ved NK LMH

Tone Baardsgaard Hegrestad, portrett
Vi er glade for å kunne ønske Tone Baardsgaard Hegrestad velkommen som administrativ rådgiver ved NK LMH. Hun skal holde i arbeidsoppgavene til Hege Sjøvik, som går ut i permisjon.

Nye (film-)ressursar innan helsepedagogikk

Nye (film-)ressursar innan helsepedagogikk
Lurer du på kva helsepedagogikk er eller vil du vite meir om kva slags kompetanse og ferdigheiter som er viktige for å bidra til auka meistring og helsekompetanse? Sjekk ut dei nye digitale læringsressursane våre.

Tid for handling – høringsinnspill

Tid for handling – høringsinnspill
Det er fint å lese at helsepersonellkommisjonen fremhever betydningen av forebyggende og helsefremmende tjenester for økt helsekompetanse og mestring. Vi etterlyser imidlertid større oppmerksomhet omkring helsepedagogikk som en forutsetning for å lykkes med dette.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter