Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Train the trainer – i helsepedagogikk

Train the trainer – i helsepedagogikk
Praksisfeltet signaliserer behov for styrket kompetanse i helsepedagogikk. NK LMH er derfor i gang med et prosjekt som skal gi flere kursledere i helsepedagogikk.

Erfaringssamling om SMIL

Erfaringssamling om SMIL
21.-22. mars var rundt 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til nettverkssamling om tilbudet SMIL. Det ble to fine dager med erfaringsdeling, felles refleksjon og stort engasjement.

Gevinster av kurs i helsepedagogikk

Gevinster av kurs i helsepedagogikk
På Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus hevder de at kompetanseheving innen helsepedagogikk og brukermedvirkning har gjort deres tjenester bedre. Her forteller klinikkdirektøren hvorfor.

Rapport om sentrale begreper i posten?

Rapport om sentrale begreper i posten?
I 2018 publiserte vi en rapport som sammenstiller et teori- og begrepsgrunnlag for lærings- og mestringsfeltet. Nå kan du få tilsendt en trykket kopi.

Fra Facebook

Her er utvalgte saker vi har hatt på Facebook siden sist som ikke har vært omtalt på mestring.no.
28. mars: Denne uken har vi deltatt på en samling for pilotkommuner i et prosjekt knyttet til medisinsk avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom. Både samlingen og prosjektet er i regi av Helsedirektoratet og avdeling for velferdsteknologi og rehabilitering. Vår seniorrådgiver og forsker Ann-Helen Henriksen snakket om mestring av kronisk sykdom og betydningen av relasjonskompetanse. Vi følger spent med på fortsettelsen av denne piloten. På bildet ser du Ann-Helen sammen med arrangørene og prosjektleder fra Helsedirektoratet: (f.v.) Siw Helene Myhrer, Ann-Helen, Audun Tufte Larsen og Jørgen Urnes.

image002_red2
14. mars: Vår seniorforsker Una Stenberg har denne uken tatt turen til innlandet for å presentere ny forskning om læring og mestring på Rehabiliteringsforum 2019. Konferansen ble arrangert av Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet. På bildet ser du noen av representantene i programkomiteen: Jan Erik Mæhlum (f.v)Astrid Millum og Alf Magne Foss. Takk for fine dager!
Skjermbilde 2019-04-03 kl. 11.54.51

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter