Publisert

Train the trainer – i helsepedagogikk

Praksisfeltet signaliserer behov for styrket kompetanse i helsepedagogikk. NK LMH er derfor i gang med et prosjekt som skal gi flere kursledere i helsepedagogikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) får ofte spørsmål om å holde kompetansehevende kurs i helsepedagogikk. Spesielt etterspørres det kunnskap om hvordan brukermedvirkning på tjenestenivå kan praktiseres. De fleste helseforetak tilbyr kurs i helsepedagogikk gjennom sine lærings- og mestringssentre. Likevel er det en utfordring med begrenset tilgang til kurs og stor grad av uønsket variasjon, både i sykehus og kommuner.

– For å imøtekomme etterspørselen fra praksisfeltet og nasjonale føringer, ønsker NK LMH å bidra til å øke tilgangen til kompetansehevende kurs, samt bidra til å sikre kvalitet på tilbudene som gis, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Hilde Blindheim Børve
Hilde Blindheim Børve. Foto: Kommuniasjonsavd. Helse Bergen

Kompetanseprosjektet, med arbeidstittelen Train the trainer, inngår i NK LMH´s nye strategi for 2019- 2023 og ble igangsatt tidligere i år. Det er spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve som leder prosjektet. Hun har lang erfaring fra å drive kompetansehevende kurs i helsepedagogikk og har vært tilknyttet NK LMH siden 2014.

Målgruppen for kompetansetilbudet som utvikles er fagpersoner og brukerrepresentanter fra foretak og kommuner med erfaring fra lærings- og mestringstilbud, og som arrangerer, eller planlegger å arrangere, kurs i helsepedagogikk.

– I tillegg til å utdanne flere kursholdere som kan øke antall kurs og kvaliteten på disse, håper vi at dette prosjektet på sikt vil styrke kompetansemiljøene i sin helhet, og samtidig styrke brukermedvirkning generelt i utvikling av helse- og omsorgstjenester, avslutter Bratli.

Det vil bli gjennomført en pilot i en av helseregionene før det kompetansehevende tilbudet rulles ut nasjonalt. Vi vil holde deg oppdatert på utviklingen i prosjektet gjennom mestring.no.

Har du spørsmål knyttet til dette prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder på e-post: hilde.borve@mestring.no

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 3. april 2019.
  • Sist oppdatert: 3. april 2019.