Forfatterarkiv | Cecilia Sønstebø

Hold av dato for nasjonal konferanse i 2018

18.-19. oktober 2018 avholdes nasjonal konferanse om læring og mestring på Radisson Plaza hotell i Oslo. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Les mer

Nytt frå andre, desember 2017

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post. Ni kommunar skal teste primærhelseteam Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som arbeider saman i fastlegepraksisar for å gje tenester […]

Les mer

Må styrke fokus på pedagogisk kompetanse

Det er liten bevissthet omkring behovet for pedagogisk kompetanse blant sykepleiere. Dette fremkommer av en fersk doktorgradsavhandling, som tar utgangspunkt i pasienters behov for læring og mestring.

Les mer

Design og utvikling: Senson AS