Forfatterarkiv | Cecilia Sønstebø

Nettverkstreff med SMIL i sentrum

21.-22. september var i overkant av 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til erfaringsseminar om SMIL–styrket mestring i livet. NK LMH gleder seg over to dager med nyttig erfaringsutveksling og gode diskusjoner i tilknytning til alt det flotte SMIL-arbeidet som gjøres landet rundt.

Les mer

Nytt frå andre, oktober 2017

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post. Forsøker å rydde opp i uklarheter om dokumentasjon og diagnostisering I et rundskriv fra juni 2017 redegjør Helse- og […]

Les mer

Rehabilitering i bevegelse

I september arrangerte Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst en regional konferanse for rehabiliteringsfeltet som samlet hele 400 deltakere med ulik bakgrunn og ståsted. NK LMH var invitert og sto ansvarlig for en egen parallellsesjon dedikert til læring og mestring.

Les mer

Helt sjef! i Skedsmo kommune

Denne våren har Skedsmo kommune holdt lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for ungdom i alderen 16 til 19 år og deres foreldre. Her får vi innsikt i noen av erfaringene fra gjennomføringen, sett både fra gruppeledere og deltakeres ståsted.

Les mer
Una Stenberg

Program for nasjonal videokonferanse er klart

Den 19. oktober kl. 10-12 går nasjonal VIDEOkonferanse om forskning innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering av stabelen. Konferansen har som mål å gjøre forskningen lett tilgjengelig for et bredt publikum, og nå er programmet klart.

Les mer
Ann Britt Sandvin Olsson

Meld deg på erfaringssamling om Starthjelp

Evalueringsresultater fra Starthjelp viser at kursdagen om ”Samspill med barnet” er utfordrende både for arrangører og foreldre. Samlingen i november vil blant annet adressere dette. Påmeldingsfristen for erfaringssamlingen for Starthjelp er 15. September – melde deg på?

Les mer

Kunsten å mestre – fagdag i Helse Nord

Kunsten å mestre var tittelen på fagdagen i Narvik som samlet nær hundre deltakere i forrige uke. Yngvar Christophersen og Bjørnar Allgot holdt engasjerende foredrag om mestring og helsepedagogikk.

Les mer

Design og utvikling: Senson AS