Nettverk for ung medvirkning og mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) drifter Nettverk for ung medvirkning og mestring. Dette er et av tiltakene i arbeidet med å bidra til kvalitetsmessig gode helsetjenester for ungdom og unge voksne som lever med helseutfordringer og deres pårørende.

For hvem?

Nettverket er for alle som er opptatt av helsetjenester for ungdom og unge voksne, spesielt:
– fagpersoner i helse- og omsorgssektoren som samarbeider med unge som lever med helseutfordringer
– medlemmer av brukerorganisasjoner som har fokus på unges helse (inkl. pårørende)
– medlemmer av ungdomsråd

Mål og tiltak

Målet med nettverket er å bidra til kvalitativt gode tjenestetilbud for ungdom og unge voksne som lever med helseutfordringer og deres pårørende. Nettverket baseres på å
– samle e-postadresser fra personer som vil være medlemmer og regelmessig sende dem nyhetsbrev med relevant informasjon, fag- og forskningsartikler
– spre informasjon om god praksis, aktuelle nyheter og relevant forskning via en lukket gruppe på Facebook, hvor medlemmene også kan dele relevant informasjon, fag- og forskningsnytt

NK LMHs spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka drifter nettverket, med støtte fra Ragnhild Hals, NK LMHs ressursperson knyttet til kompetansehevingsprogrammet Treff meg! og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!.

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka
Liv-Grethe Kristoffersen Rajka

Innmelding

Du kan melde deg inn i nettverket og motta nyhetsbrev ved å sende en e-post til Liv-Grethe K. Rajka: liv.grethe.rajka[at]mestring.no (husk å bytte ute [at] med @ for å sende e-post). Fint om du oppgir hvor du hører til og hvilken rolle du har.

For å bli medlem av Facebookgruppen, søk opp «Nettverk for ung medvirkning og mestring», eller følg denne lenken, og bli medlem.

Relevant lenker (www.mestring.no/UMM)
Kompetansehevingsprogrammet Treff meg!
Lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!
Heftet Ungdom i fokus

  • Publisert: 12. november 2018.
  • Sist oppdatert: 12. november 2018.