Håndbok i lærings- og mestringsarbeid

Håndbok i lærings- og mestringsarbeid er et verktøy for fagpersoner og bruker-representanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

Klikk på bildet for å komme til håndboken.
Klikk på bildet for å komme til håndboken.

CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, ga i 2012 ut «Håndbog til Lærings- og mestringsuddannelser – Erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd». Håndboka inneholder praktiske råd og relevant teori for arbeidet med lærings- og mestringstilbud.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har fått tillatelse til å gi ut håndboka i Norge. NK LMH har valgt å lansere håndboka i opprinnelig form og språk. Leder ved NK LMH, Siw Bratli, har skrevet norsk forord.

NK LMH mener håndboka er et nyttig verktøy for fagpersoner og brukerrepresentanter som ønsker økt kompetanse i å utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, i både helseforetak og kommuner.

Les nyhetssak i forbindelse med lansering.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 14. april 2015.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.