Mestringstreff

Skal du i gang med gruppetilbud for voksne med ulike helseutfordringer? Håndbok for Mestringstreff er utviklet for å gi støtte til kommuner som ønsker å etablere lærings- og mestringstilbud. Her finner du veiledning og tips, praktiske verktøy og relevant teori.

Om håndboka

Hele håndboka bør leses før arbeidet med etablering av tilbudet starter.
Her kan du laste ned hele håndboka.

Ønsker du å bestille en trykket versjon i posten? Bestill papirkopi her.

Det er laget en presentasjon til støtte for gjennomføring av de ulike samlingene. Presentasjonen må brukes sammen med håndboka. Velg ut de mest relevante lysarkene og legg eventuelt til egne ark.
Last ned presentasjonen.

Mestringsperspektivet står sentralt i håndboka, som vektlegger brukermedvirkning og samhandling på ulike nivåer. Håndboka består av tre deler:

  • Del 1 er en praktisk veiledning for å planlegge og gjennomføre Mestringstreff i kommunen. Her finner du forslag til temaer og innhold for de enkelte samlingene, innspill til nødvendige lokale vurderinger, samt konkrete verktøy og smarte tips.
  • Del 2 er ei verktøykasse som inneholder pedagogiske verktøy, samt et stort utvalg mestringsverktøy til bruk i samlingene.
  • Del 3 inneholder kunnskapsgrunnlag og teori knyttet til det å leve med helseutfordringer og læring og mestring i en helsekontekst.

Anbefalingene i håndboka er basert på forskning og erfaringskunnskap fra både brukerrepresentanter og fagpersoner.

Vi understreker at håndboka ikke beskriver en rigid praksismodell som skal følges fra A til Å. Den skal være en støtte i de prosessene som skjer lokalt med utgangspunkt i behov, kompetanse, tilgjengelige ressurser og lignende.

Bakgrunn

Utviklingsprosjektet Mestringstreff ble igangsatt høsten 2015 som et samarbeid mellom sykehus, kommuner, brukerorganisasjoner, Selvhjelp Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Initiativet kom fra Trondheim kommune ved Bente Sandvik, avdelingsleder Friskliv og Mestring.

Illustratør: Hilde Skjervold

Her kan du lese mer om Mestringstreff:

Illustrasjonene som følger med dette tilbudet kan ikke benyttes andre steder uten at dette er forhåndsavtalt med NK LMH. Ta kontakt på e-post kommunikasjon[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post) dersom du har spørsmål i denne forbindelse.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 20. november 2018.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.