Regionale lærings- og mestringsnettverk

Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF har regionale lærings- og mestringsnettverk mens Helse Sør-Øst RHF har en regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.

Kontaktpersoner og annen informasjon for disse nettverkene er:

Helse Sør-Øst RHF

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO)

Helse Vest RHF

Læring og meistring i Helse Vest 

Helse Midt-Norge RHF

Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP)  

Helse Nord RHF

Læring og mestring, Fagnettverk Nord 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.