Regionale lærings- og mestringsnettverk

Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF har regionale lærings- og mestringsnettverk mens Helse Sør-Øst RHF har en regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.

Kontaktpersoner og annen informasjon for disse nettverkene er:

Helse Sør-Øst RHF

Kontaktperson: Tore Neset, tore.neset[at]sshf.no

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO)

Helse Vest RHF

Kontaktperson: Sølvi Heimestøl, solvi.heimestol[at]helse-fonna.no

Les om nytt regionalt nettverk for læring og meistring etablert høsten 2013.

Helse Midt-Norge RHF

Kontaktperson: Borghild Lomundal, borghild.k.lomundal@ntnu.no

Helse Nord RHF

Kontaktperson: Kari Bøckmann, kari.bockmann@helse-nord.no

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 23. januar 2020.