Evaluering av aktivitet

Evaluering av lærings- og mestringsaktivitet kan handle om både kvalitetsutvikling av kurs (innhold og form) og forskning på effekt og utbytte

Hensikten med kursevaluering er å kvalitetssikre, justere og videreutvikle tilbudene. Det kan handle om kursprogrammets innhold, arbeidsform eller om den praktiske gjennomføringen av kurset. I tillegg kan evalueringer gi innblikk i deltakernes utbytte av et kurs.

Evaluering knyttet til lærings- og mestringskurs kan ikke si noe sikkert om effekten av tilbudene. For å måle effekt kreves det en forskningsmessig tilnærming.

I evalueringsforskning brukes det gjerne validerte internasjonale spørreskjemaer for å rapportere utbytte eller måle effekt. Enkelte spørreskjemaer som er utviklet for bruk i forskning, kan også egne seg til kursevaluering selv om det ikke er som del av et forskningsprosjekt. Dette må imidlertid undersøkes i hvert enkelt tilfelle.

På disse sidene kan du lese mer om:

  • Kursevaluering (kvalitetsutvikling)
    Her finner du en spørsmålsbank som du kan ta utgangspunkt i for å sette sammen egne spørreskjemaer. Spørsmålene kan brukes til å evaluere tilbud både i kommuner og sykehus og er i hovedsak beregnet på voksne deltakere. I tillegg finner du eksempel på et langt og et kort spørreskjema.
  • Standardiserte spørreskjemaer (forskning)
    Her finner du en oversikt over utvalgte standardiserte internasjonale spørreskjemaer som i hovedsak er utarbeidet for forskning på effekt og utbytte. Skjemaene er tilgjengelig på norsk og vurdert som aktuelle for evaluering av lærings- og mestringsvirksomhet. Målgruppe konkretiseres for hvert skjema.

Les mer

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

  • Publisert: 13. mai 2020.
  • Sist oppdatert: 9. juni 2020.