Evaluering av aktivitet

Evaluering av lærings- og mestringsaktivitet kan handle om både kvalitetsutvikling av kurs (innhold og form) og forskning på effekt og utbytte

Hensikten med kursevaluering er å kvalitetssikre, justere og videreutvikle tilbudene. Det kan handle om kursprogrammets innhold, arbeidsform eller om den praktiske gjennomføringen av kurset. I tillegg kan evalueringer gi innblikk i deltakernes utbytte av et kurs.

Evaluering knyttet til lærings- og mestringskurs kan ikke si noe sikkert om effekten av tilbudene. For å måle effekt kreves det en forskningsmessig tilnærming.

I evalueringsforskning brukes det gjerne validerte internasjonale spørreskjemaer for å rapportere utbytte eller måle effekt. Enkelte spørreskjemaer som er utviklet for bruk i forskning, kan også egne seg til kursevaluering selv om det ikke er som del av et forskningsprosjekt. Dette må imidlertid undersøkes i hvert enkelt tilfelle.

På disse sidene kan du lese mer om:

  • Kursevaluering (kvalitetsutvikling)
    Her finner du en spørsmålsbank som du kan ta utgangspunkt i for å sette sammen egne spørreskjemaer. Spørsmålene kan brukes til å evaluere tilbud både i kommuner og sykehus og er i hovedsak beregnet på voksne deltakere. I tillegg finner du eksempel på et langt og et kort spørreskjema.
  • Standardiserte spørreskjemaer (forskning)
    Her finner du en oversikt over utvalgte standardiserte internasjonale spørreskjemaer som er utarbeidet for forskning på effekt og utbytte. Skjemaene er tilgjengelig på norsk og vurdert som aktuelle for evalueringsforskning i lærings- og mestringsvirksomhet. Målgruppe konkretiseres for hvert skjema. Bruk av skjemaene forutsetter statistisk kompetanse.

Les mer

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. mai 2020.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.