Evaluering av aktivitet

Evaluering av lærings- og mestringsaktivitet kan handle om både kvalitetsutvikling av kurs (innhold og form) og forskning på effekt og utbytte

Hensikten med kursevaluering er å kvalitetssikre, justere og videreutvikle tilbudene. Det kan handle om kursprogrammets innhold, arbeidsform eller om den praktiske gjennomføringen av kurset. I tillegg kan evalueringer gi innblikk i deltakernes erfarte utbytte av et kurs.

Evaluering knyttet til lærings- og mestringskurs kan ikke si noe sikkert om effekten av tilbudene. For å måle effekt kreves det en forskningsmessig tilnærming.

Vi har utviklet en spørsmålsbank som du kan ta utgangspunkt i for å sette sammen egne spørreskjemaer. Spørsmålene kan brukes til å evaluere tilbud både i kommuner og sykehus og er i hovedsak beregnet på voksne deltakere. I spørsmålsbanken finner du også eksempler på et langt og et kort spørreskjema:

Spørsmålsbank for kursevaluering (kvalitetsutvikling)

Evaluering av effekt krever andre spørreskjemaer eller instrumenter, spesifikk kompetanse og en forskningsmessig tilnærming.  Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. mai 2020.
  • Sist oppdatert: 5. januar 2024.