Eksempler fra praksis

Praksiseksempler er en god måte å dele erfaringer på. På disse sidene finner du ulike historier fra lærings- og mestringsfeltet om alt fra innholdet i et tilbud til samarbeid om etablering og organisering av tilbud.

Illustrasjonsfoto fra praksiseksempler fra skrivekurs høsten 2013.

Praksiseksemplene er enten skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) eller av brukere og fagpersoner i lærings- og mestringsfeltet.

Ønsker du å bidra med et praksiseksempel?

Praksiseksempler skrevet av dere som jobber i lærings- og mestringsfeltet, kan være til stor inspirasjon for andre som skal i gang med et lignende tilbud eller kurs. Det kan også være nyttig for en selv å skrive slike praksiseksempler da det bidrar til refleksjon omkring det man jobber med. Det ikke er nødvendig med omfattende beskrivelser for at praksiseksemplene skal ha nytteverdi for andre. Bare det å kjenne til at andre har jobbet med noe av det samme som en selv, slik at man vet hvem man eventuelt kan kontakte for tips og råd, har en verdi i seg selv.

Ønsker du å bidra med et praksiseksempel, kan du lese mer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 5. november 2013.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.