Lærings- og mestringsaktivitet

Læring og mestring er aktuelt i alle deler av helsetjenesten; fra forebygging til rehabilitering. Det er et mål at lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for brukere, pasienter og deres pårørende.

Det finnes en rekke former for lærings- og mestringstilbud som er utviklet for definerte målgrupper. Disse omfatter både individuelle tilbud og gruppetilbud. I tillegg inngår læringselementet som en integrert del av svært mange aktiviteter innen helse- og omsorgstjenesten.

Metodikken som anvendes i tilbudene varierer og spenner fra overføring av kunnskap fra fagpersoner til brukere, pasienter og pårørende, sidestilling av fag- og erfaringskompetanse, og til tilbud som primært omhandler erfaringsdeling mellom brukere, pasienter eller pårørende.

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet, 2015) beskriver følgende eksempler på lærings- og mestringstilbud:

  • Individuell undervisning av brukere, pasienter og pårørende knyttet til medisinsk behandling
  • Gruppetilbud utformet for definerte målgrupper
  • Støtte til endring av levevaner som for eksempel i frisklivssentraler
  • Likepersonsamtale / -gruppe

Et felles fokus for tilbudene er å bidra inn i deltakernes individuelle endrings- og mestringsprosesser. Kompetanse innen helsepedagogikk er derfor en forutsetning.

Ønsker du å lese mer om hvordan lærings- og mestringsvirksomheten i helsetjenesten organiseres, kan du ta en titt her.

Brukermedvirkning i utvikling av tilbud

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vi utviklet flere gruppetilbud som kan tas i bruk i lærings- og mestringsvirksomheten. Tilbudene er laget for ulike brukergrupper, men kjennetegnes ved bruk av helsepedagogiske virkemidler som fremmer brukermedvirkning og mestring. Det forutsettes at brukerrepresentanter og fagpersoner samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. En slik arbeidsmåte sikrer at brukerkunnskap anerkjennes og at brukeres behov er i sentrum.

Du kan lese mer om disse tilbudene her.

Relevante lenker

Lærings- og mestringsvirksomheten favner bredt. Her finner du lenker til noen relevante kompetansemiljøer:

Nettbaserte kurs kan brukes i lærings- og mestringsarbeidet på flere ulike måte. Her ser du noen av kursene som finnes.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 25. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.