Praksiseksempler helsepedagogiske tilbud

Her kan du lese artikler skrevet av NK LMH og brukere og fagpersoner i lærings- og mestringsfeltet.

Se egen side med praksiseksempler som omhandler lærings- og mestringstilbud og organisering og samhandling.

Gevinster av kurs i helsepedagogikk

Klinikkdirektør, brukermedvirker og fagsykepleier på Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus På Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus hevder de at kompetanseheving innen helsepedagogikk og brukermedvirkning har gjort deres tjenester bedre. I denne artikkelen forteller klinikkdirektøren hvorfor.

Skrevet av: Lisbeth Rustad, Anne-Karin Rolland, Torild Hille Lokøen og Hilde Blindheim Børve

Les mer, publisert 28. mars  2019

Fra null fart til full fart!

Siluett av en gruppe mennesker i solaDet interkommunale frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden ble etablert som et 3-årig prosjekt høsten 2012 med en klar forventning. Senteret skulle ha ansvar for å drive gruppebasert opplæring av innbyggere med sykdommer relatert til levevaner og langvarige helseutfordringer. Fem år senere er senteret fortsatt i full drift med en bred kursrekke og mange deltakere årlig.

Skrevet av Anita Alvheim, Frisklivs- og meistringskoordinator for Fjell, Sund og Øygarden

Les mer, publisert 23. april 2018

Kurs i Empatisk Kommunikasjon – et ledd i utviklingen av den nye pasientrollen

Ved Sørlandet sykehus tilstrebes det å utarbeide kursdager innen helsepedagogikk i samarbeid med praksisfeltet slik at tilbudet til enhver tid er i tråd med behovet hos de ansatte i sykehus og kommune. Siste tilskudd til kursmenyen er Empatisk Kommunikasjon, et kommunikasjonsverktøy til bruk i møte med pasienter.

Skrevet av Turid Vålandsmyr, spesialrådgiver ved lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus HF.

Les mer, publisert 12. april 2016

Oppbygging av helsepedagogisk kompetanse i kommuner i Nord-Trøndelag

På bakgrunn av nasjonale og regionale anbefalinger, initierte Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF et samarbeid med kommuneregioner og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å styrke og bygge opp helsepedagogisk kompetanse hos helse- og sosialfaglig personell i kommunale tjenester.

Av Ann Kathrin Hagen Røstad, avdelingsleder ved lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF.

Les mer, publisert 4. mars 2016

Systematisk arbeid med helsepedagogisk kompetanse i Nord-Norge

Grunnkurs i helsepedagogikk ved UNN skal gi deltakerne økt kompetanse i hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs. Gruppelederrollen, brukermedvirkning og andre sentrale begreper i helsepedagogikk står også på programmet.

Av Tone Vangen Fagerheim, rådgiver (for tiden konstituert senterleder) ved lærings- og mestringssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.

Les mer, publisert 11. juni 2015

Helsepedagogiske tilbud som samhandlingsarena i Helse Bergen

Hilde Blindheim Børve og Reidun Braut Kjosås.Felles helsepedagogiske tilbud for ansatte i helseforetak og kommuner er en god arena for nettverksbygging og kompetansedeling som kan bidra til å gi brukere, pasienter og pårørende bedre og mer helhetlige lærings- og mestringstilbud der de bor.

Av Hilde Blindheim Børve, rådgiver ved lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF

Les mer, publisert 2. september 2014

Helsepedagogikk for brukere

Gjennom helsepedagogiske tilbud kan brukere få bedre forutsetninger for å bidra i samarbeid, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud.

Av Stein Conradsen, rådgiver, Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge (ROPP), Volda sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF

Les mer, publisert 24. juni 2014

Forskerkonferansen 2013: Dynamisk problemløsning øker pasienters selvbestemmelse

Dynamisk problemløsning øker sjansen for at pasienter lykkes med å løse de utfordringene de har knyttet til egen sykdom og får til varige endringer. Et nyttig verktøy i denne prosessen, er refleksjonsark som gjør at pasient og helsepersonell raskere kommer inn på det som er viktig for pasienten.

Les mer, publisert 10. mars 2014

HiOA-NK LMH-samarbeid om praksisstudier: Nye midler til utprøving av pedagogisk modell ved lærings- og mestringstjenester

NK LMH og HiOA fortsetter arbeidet med å etablere lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger og å styrke fokuset på helsepedagogikk i disse utdanningene.

Les mer, publisert 23. januar 2014

Gode erfaringar med pasient- og personalundervisning som lærings- og meistringstilbod

Lærings- og meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna HF har i fem år arrangert pasient- og personalundervisning ved Valen sjukehus og Folgefonn DPS . Tilbodet er i dag godt innarbeid og har god deltaking.

Av Aase Borgen Haktorson, psykiatrisk sjukepleiar som jobber i fagstilling i lærings- og mestringssenteret (LMS) psykisk helsevern i Helse Fonna HF. 

Les mer, publisert: 14. januar 2014

Husk de pårørende!

Pårørende til personer som har helseutfordringer eller rusproblemer, kan ha behov for egne tilbud fra helsetjenesten. Det har PårørendeSenteret i Stavanger tatt på alvor gjennom sine mestringskurs for pårørende og nå sist med e-læringsprogram for ledere og ansatte i helsetjenesten.

Les mer, publisert 3. desember 2013

Helsepedagogikk i studieløpene: prosjektgruppe på plass

Prosjektgruppe HiOA-NK LMH-prosjektProsjektgruppa i prosjektet «Helsepedagogikk i studieløpene innen helseprofesjonsutdanninger på bachelornivå» var samlet for første gang i november. Da så gruppa på dokumentanalyser så langt og diskutere veien videre i prosjektet.

Les mer, publisert 21. november 2013

Viktig møtested for pårørende og fagfolk på rusfeltet

På Møteplass treffes pårørende og fagfolk på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

Av Helga Melkeraaen, seniorrådgiver ved Rusbehandling Midt-Norge HF/lærings- og mestringssenteret.

Les mer, publisert 19. november 2013

Opplæring for pårørende – felles læringsarena

Fagpersoner kan lære mye av undervisningskveldene for pårørende. I Tromsø skifter perspektivet etter pausen.

Av Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Les mer, publisert 5. november 2013

Helsepedagogikk i studieløpene – samarbeidsprosjekt mellom HiOA og NK LMH

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Nina Bjerketveit ØdegaardHvordan skal framtidige arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen helsepedagogikk? Det er et sentralt spørsmål i et nytt samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Les mer, publisert 28. august 2013

Suksess med ambulerende helsepedagoger i Innlandet

Anita Østheim, LMS i Sykehuset Innlandet HF.Lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Innlandet helseforetak driver et omreisende helsepedagogisk tilbud. Tilbudet legger til rette for at foretakets ansatte tilegner seg kunnskap om helsefremmende faktorer som gir økt mestring hos pasienter og pårørende, og får gode skussmål av deltakerne.

Les mer, publisert 21. juni 2013

Bedre helsekommunikasjon med ny refleksjonsbasert metode

Vibeke Zoffmann (Foto: Steno Diabetes Center)Refleksjonsark står sentralt i en ny samtalemetode for pasienter og helsepersonell. Metoden skal bidra til å øke pasienters evne til å leve med langvarig sykdom. Den er utviklet av den danske forskeren Vibeke Zoffmann som er tilknyttet NK LMH.

Les mer, publisert 30. mai 2013

NK LMH går til filmen

Refleksjonsfilm står sentralt i nytt kompetansehevingsprogram for fagpersoner som jobber med ungdom, på tvers av diagnoser.

Les mer, publisert 10. april 2013

E-læring: Samhandling for et lettere liv

Startsiden til e-læringsprogrammet «Samhandling for et enklere liv».Et e-læringsprogram som skal gi helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter økt kunnskap om livsstilsendring ved sykelig overvekt, er i vinter testet ut via internett og PC.

Les mer, publisert 9. april 2013

Opplæringsprogrammet pårørende

PårørendeSenteret i Stavanger har på oppdrag av Helsedirektoratet utarbeidet et nettbasert opplæringsprogram. Programmet er rettet mot ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester innen både somatikk, rus og psykisk helse. Det har som målsetting å sette fokus på pårørende, og gi hjelp til å komme i gang med endringsprosesser som involverer pårørende.

Gå til programmet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 2. juli 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.