Publisert

NK LMH går til filmen

Refleksjonsfilm står sentralt i nytt kompetansehevingsprogram for fagpersoner som jobber med ungdom, på tvers av diagnoser.

Her ser vi «Kristin» og mammaen hennes som møter en fagperson. Filmen av Transform på oppdrag fra NK LMH.
Her ser vi «Kristin» og mammaen hennes som møter en fagperson. Filmen er laget av Transform på oppdrag fra NK LMH.

Jeg er ikke bare en blodprøve!
Kanskje jeg er til bry?
Hallo! Jeg er ikke et barn lenger!
Jeg orker ikke, alt er bare kaos.

Sitatene over er hentet fra ungdommer som vi møter i filmen.

Tre historier

Filmen viser noen av de mange utfordringene unge som har langvarige helseutfordringer, beskriver i møte med ulike fagpersoner. Gjennom tre ulike historier presenteres vi for de ulike perspektivene de unge, deres nærstående og de ulike fagpersonene har.

Filmen inngår i et nytt kompetansehevingsprogram som Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) utvikler i prosjektet UMM – Ung medvirkning og mestring. Vi har valgt film som pedagogisk virkemiddel for å bidra til fagpersoners refleksjon over egen praksis samt å synliggjøre mulige løsninger i samarbeidssituasjoner med unge.

E-læringsmodul

Filmen er en del av en e-læringsmodul som i tillegg vil inneholde fag- og forskningsstoff, intervjuer og gode eksempler fra praksisfeltet. Vi vil også formidle kunnskap om unges utvikling og behov. Vi vektlegger hvordan fagpersoner kan bidra til læring og egenmestring hos unge.

Pilot i august

Filmmanuset er skapt i samarbeid med fagpersoner, unge bruker, Norsk forening for unges helse, Unge funksjonshemmede og Transform.
Filmmanuset er skapt i samarbeid med fagpersoner, unge brukere, Norsk forening for unges helse, Unge funksjonshemmede og Transform.

Kompetansehevingsprogrammet vil bestå av en fristilt e-læringsmodul samt forslag til innhold i fagdager med ulike tema, presentasjoner og refleksjoner for målgruppen.
Kompetansehevingsprogrammet ferdigstilles i august og vil da prøves ut ved de to pilotstedene for UMM, Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Utviklingsprosjektet UMM eies av Unge Funksjonshemmede (UF). NK LMH er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH. Les mer om UMM – Ung medvirkning og mestring her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til kompetansehevingsprogrammet?
Liv-Grethe K. Rajka, e-post: liv.grethe.rajka[at]mestring.no

 

Skrevet av Liv-Grethe K. Rajka.

 

  • Publisert: 10. april 2013.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2019.