Ung medvirkning og mestring (UMM) 2012–2014

– lærings- og mestringstilbud og kompetansehevingsprogram

Logo UMM

Gjennom UMM-prosjektet har  Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i perioden 2012–2014 utviklet

Om prosjektet:

  • Unge funksjonshemmede (UF) var prosjekteier.
  • NK LMH var medeier og utfører.
  • ExtraStiftelsen og NK LMH finansierte prosjektet.
  • Petronelle G. Herbern var ansatt ved NK LMH som prosjektleder.

Les mer om UMM og se materiellet til Helt sjef! og Treff meg! på mestring.no/umm.

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 5. januar 2015.

Design og utvikling: Senson AS