Kompetansehevingsprogrammet Treff meg!

Helsefolk som vet at du er ungdom og som vet hvordan man snakker med ungdom, det er det vi trenger.

Ungdomsgruppen X-it

Forside UMM-videoUMM har til hensikt å etablere diagnoseovergripende lærings- og mestringstilbud for ungdom og unge voksne i alderen 12–26 år, samt deres foreldre/ nærpersoner.

Kompetansehevingsprogrammet er et delprosjekt i UMM og henvender seg til fagpersoner som møter ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, samt deres pårørende. Kompetansehevingsprogrammet består av en e- læringsressurs med film og fagstoff.

Slik bruker du filmen «Treff meg!» – Møter med unge

I filmen ”Treff meg!” følger du Kristin, Thomas og Petter i deres møter med ulike fagpersoner. Underveis i hvert møte kommer refleksjonsspørsmål. På slutten av filmen kan du klikke deg videre til åtte ulike tema med faginnhold og referanser. Hver av historiene aktiveres med ”spill av-knappen” etter refleksjonsspørsmålene. Ved å bruke menyknappene til høyre på filmen kan du velge tekstet film, direkte tilgang til de ulike historiene og til fagstoff. Har du sett filmen før? Da kan du bruke venstremenyen til å finne det du fagstoffet du er interessert i.

Programmet er utformet for å kunne brukes på tvers av diagnoser, faggrupper og organisatorisk forankring i helsetjenesten.
Hensikten med programmet er å bidra til refleksjon over egen praksis og synliggjøre mulige samarbeidsløsninger i møte med unge. Programmet kan benyttes til individuell fordypning, men vil gi et større læringsutbytte ved sosial læring sammen med kollegaene dine!

Gode møter mellom fagpersoner og ungdom, unge voksne og deres nærstående handler om å bidra til gode systemer uten å glemme at hver ungdom og ung voksen er unik og må møtes som det  – unike!

Kompetansehevingsprogrammet vil ta utgangspunkt i de unges livsløp og synliggjøre muligheter for å stimulere til helsefremmende valg knyttet til egen helse, både i individuelle møter og i gruppebaserte tilbud. Overføring mellom barn og voksenorientert helsetjeneste er en sentral tematikk. Videre, kompetanse rettet mot samarbeid med unge brukere, samt deres foreldre og andre nære omsorgspersoner.

Programmet bygger på disse verdiene i møte med unge:

  • Likestiller erfaringskunnskap og fagkunnskap
  • Helsefremmende
  • Mestringskompetanse
  • Empowerment
  • Respekt
  • Anerkjennelse

Videre innhold skapes i samarbeid med deg som bruker!
Gi oss tilbakemelding om innhold og funksjonalitet. Ris, ros, gode tips, aktuelle linker ….

Att ha ett ungdomsmedicinskt ”tänk” är inget man har eller inte har, utan är till största delen ren kunskap, och ett arbetssätt man kan läre och tillägna sig. Och ibland kan man, till sin egen häpnad, konstatera hur bra det gick, hur oändligt mycket lättare det blev – för alla berörda

Margrethe Krabbe, ordförande i Svensk Förening för Ungdomsmedicin Barnläkaren Nr.1/ 10 s. 9

NK LMH stiller alt materiellet fra UMMs kompetansehevingsmodul til fri bruk for alle dere som jobber i praksisfeltet. Dere må følge betingelser for bruk av materiell. Denne første versjonen av materiellet ble prøvd ut og evaluert av Sørlandet Sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF høsten 2013. Dere andre kan også være med på å forbedre disse sidene. Bruk dette skjemaet for å gi oss tips til hvordan vi kan forbedre faglig innhold og nettsidens funksjonalitet. Vi reviderer nettsidene kontinuerlig.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. august 2013.
  • Sist oppdatert: 22. oktober 2014.