Overganger

Overgang i helsetjenesten – mellom barne- og voksenorientert helsetjeneste

Det blir rart å flytte til en ny lege som ikke kjenner min situasjon. Skulle ha vært møte mellom voksenavdeling og barneavdelingen først. Viktig med god kommunikasjon mellom barn og voksen.

X -it Barneklinikken, ungdomsgruppen

Bilde fra filmen «Treff meg!»
Bilde fra filmen «Treff meg!»

Begrepet ”overgang” eller ”transition” brukes om overføringen fra et barneorientert til et voksenorientert helsetilbud. Målet er at den unge gradvis skal ta mer ansvar for og til slutt bli selvstendig i ivaretakelse av egen helse.

For ungdom og deres nærstående er det nødvendig å kunne forholde seg til en tjeneste preget av forutsigbarhet og kontinuitet også i overgangen, og at informasjonen som tilbys er meningsfull.

Unge og deres nærstående beskriver forskjellige utfordringer ved overgangen:

  • Voksenorienterte tjenester har ny og annerledes kultur som en må finne ut av.
  • Fagpersoner ved voksenorienterte avdelinger har spesialisert kompetanse, men kan ha mindre fokus på det å mestre helseutfordringer og samtidig være ”vanlig ungdom”.
  • Avdelinger med ulike aldersgrenser for overføring kan gi opplevelse av uforutsigbarhet.
  • For at den unge skal ”komme i førersetet” kreves det støtte og oppfølging fra fagpersoner og foreldre, og endringer av vaner for alle involverte.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. august 2013.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2014.