Livet kjennes tungt – praktiske tips

Forslag til tilnærming i samtale med den unge:

 • Utgangspunktet i møtet er respekt og en holdning om at unge er verd å lytte til.
 • Fagpersonen forteller hvem han eller hun er og litt om erfaringene med å møte unge mennesker som strever.
 • Være åpen for at det kan være underliggende problemstillinger som ikke kommer tydelig frem i samtalen.
 • Den unge kan trenge hjelp med å rydde i kaos, sortere og prioritere. Ulike hendelser kan gi ulike årsaksforklaringer og ulike helserelaterte utfordringer.
 • Ha fokus på den unges ressurser, perspektiv og bekymringer.
 • Hva har den unge gjort før som har gitt positive erfaringer? Hvordan få til mer av det samme?
 • Fokus på den unges mestringsressurser: Hva og hvem har den unge til rådighet for hjelp gjennom en vanskelig tid/situasjon?
 • Ved å starte samtalen med fokus på ressurser og de sterke sidene kan den unge få identitet som hele seg – ikke bare den syke.
 • Hvor kan den unge søke råd og veiledning?
 • Normalisering uten bagatellisering: livet kan føles tungt for alle, men kanskje dette er for tungt å streve med alene? Ingen skal ha det så tungt at livet ikke er til å bære.
 • Mange unge er usikre på hva helsepersonells taushetsplikt betyr i praksis og om denne vil bli overholdt. Fagpersonen kan si:
  “Det du forteller meg kan jeg ikke si videre til andre, heller ikke dine foreldre. Jeg kan bare fortelle det du sier, hvis du gir meg tillatelse til det. Kun om du eller andre utsettes for fare, har jeg lov til å fortelle det du sier, uten at du har sagt at det er OK.”
 • Den unge er i sentrum! Foreldre og andre nærpersoner kan være viktige støttepersoner og et samarbeid med alle er ofte naturlig.
 • Det kan oppstå situasjoner hvor den unges krav til konfidensialitet må avveies til foreldrenes rett til informasjon.
 • Et ungdomsvennlig miljø handler om den enkelte fagpersons evne til å kommunisere godt med unge og deres nærstående. Det kjennetegnes av fagpersoner som:
  o Har kunnskap om hvordan prate godt med unge
  o Er interesserte i og øver seg på å prate godt med unge
  o Er imøtekommende og positive i møte med unge
  o Unngår å være fordomsfulle eller dømmende i sin tilnærming
 • Mange unge opplever gruppebaserte treff som nyttig, da de kan møte andre med liknende erfaringer og oppleve at de ikke er alene om å ha utfordringer.
  o Fagpersoner kan veilede, anerkjenne brukerkompetanse, legge til rette for refleksjon og bevisstgjøringsprosesser ved å stille gode og ulike spørsmål som fremmer dette.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 6. september 2013.
 • Sist oppdatert: 4. mai 2014.