Ung medvirkning og mestring (UMM): Treff meg! og Helt sjef!

Fagstoff for fagpersoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten som jobber med unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Forside UMM-video
Filmen Treff meg! viser ulike møter mellom unge  og fagpersoner. Klikk på bildet for å se filmen.

Treff meg! – kompetansehevingsprogrammet for fagpersoner

Treff meg! består av

  • refleksjonsfilmer
  • fagstoff
  • tips til fagdag om ungdomshelse og gode møter med unge

Treff meg! er utviklet for dere som i arbeidet møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres foreldre. Refleksjonsfilmene viser møter mellom fagpersoner og unge. Kompetansehevingsprogrammet dekker åtte aktuelle tema for fagpersoner som samarbeider med unge som har langvarige helseutfordringer.

Ordsky: Sjef i eget liv, Følelser og sånt, Ansvar for egen helse, Å være god nok, Tanker -> mestring, Fra ungdom til voksen, Dine rettigheter, Veien videre: bo - lære - jobbe
Eksempel på tema som tas opp på lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!.

Helt sjef! – lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre

Helt sjef! består av tilbud for

  • ungdom 12–16 år
  • unge voksne 17–26 år
  • foreldre.

Tilbudene er gruppebaserte, på tvers av diagnoser. Mestring av langvarige helseutfordringer og ansvar for egen helse er gjennomgående temaer.

Fritt tilgjengelig på nett

Materiellet for kompetansehevingsprogrammet Treff meg! og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! ligger fritt tilgjengelig på disse sidene på mestring.no. Du finner alt, inkludert en håndbok for Helt sjef!, via menyen til venstre. Se også betingelser for bruk av materiell.

Om Ung medvirkning og mestring (UMM)

Ung medvirkning og mestring (UMM) har vært et treårig prosjekt (2012–2014) med målsetting om å bidra til unge og foreldres mestring ved langvarige helseutfordringer og spesielt i overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Prosjektet har utvikletkompetansehevingsprogrammet Treff meg! og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!.

UMM bygger på lærings- og mestringstjenestenes arbeidsmåte og er utviklet, prøvd ut og evaluert i et sidestilt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner. Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF har deltatt som pilotsteder. Unge funksjonshemmede og Norsk forening for unges helse har vært samarbeidspartnere i prosjektet.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært utfører og har finansiert prosjektet sammen med ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. august 2013.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2023.