Forsidebilde

Om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling.

Les mer om oss

FÅ MED DEG

Filmer om brukermedvirkning i praksis
Les mer

Pasientens helsetjeneste – læring og mestring en avgjørende del av løsningen
Les mer