Om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Gjennom forskning, utvikling og kommunikasjon og formidling skal NK LMH støtte opp under landets lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner. Lærings- og mestringstjenestene jobber med lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende og helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet.

Begrepet langvarige helseutfordringer brukes her bredt og dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning, nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.

Arbeidsmåten som brukes i arbeidet med lærings- og mestringstilbud, kalles «Standard metode». Metoden forutsetter brukermedvirkning i alle deler av arbeidet og at brukererfaring og fagkunnskap sidestilles i arbeidet med tilbudene.

På disse sidene kan du lese mer om hvem vi er og hva som er våre oppgaver.

 

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 16. mars 2015.

Design og utvikling: Senson AS