Nettbaserte tilbud

Nettbaserte kurs kan brukes i lærings- og mestringsarbeidet på flere ulike måte. Her ser du noen av kursene som finnes.

Til orientering har ikke NK LMH vært delaktig i utvikling eller kvalitetssikring av kursene i denne oversikten. Vi oppfordrer til å søke kontakt med kursansvarlig for det enkelte kurs for mer informasjon.

Utarbeidet av brukerrepresentant i NK LMHs kommunikasjonsnettverk, Edgar Wammervold.

I spesialisthelsetjenesten er det diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs som utgjør hovedtyngden av tilbudene. I kommunehelsetjenesten har lærings- og mestringstilbudene mer karakter av «å lære å leve med» en langvarig helseutfordring.

Digitale tilbud er en del av en naturlig utvikling og nettkursene som er nevnt nedenfor kan benyttes på flere måter:

 • som et selvstendig lærings- og mestringstilbud for de som ikke ønsker eller ikke har anledning til å delta på kurs i form av fysiske møter
 • som en del av programmet i et lærings- og mestringskurs i spesialist- eller i kommunehelsetjenesten
 • som videreutdanning/tilleggsutdanning i forhold til lærings- og mestringskurs i spesialist- eller kommunehelsetjenesten
 • som repetisjon etter gjennomført lærings- og mestringskurs i spesialist- eller  i kommunehelsetjenesten

Nettkursene som er nevnt under, er veldig forskjellige:

 • De har ulike temaer.
 • De har ulik varighet. De fleste varer fra 20 minutter til 2 måneder.
 • Det finnes nettkurs hvor man kommuniserer kun mot et dataprogram.
 • Noen av nettkursene har en sosial dimensjon i det at man kommuniserer med én eller to kursleder(e) og i noen tilfeller også med de andre kursdeltagerne.
 • Det finnes både lavterskeltilbud og noen som krever henvisning fra lege.

Diagnosespesifikke nettkurs

 • Eksemskolen på nett skal imøtekomme behovet for råd og veiledning om eksembehandling uten at spesialisthelsetjenesten  kobles indirekte. Målgruppa er personer som har eksem, foreldre til barn som har eksem, og helsepersonell. Fra innholdet kan nevnes eksemtrappa, badbehandling, lysbehandling, plagg og bandasjer. Eksemskolen er utviklet av barneavdelingen og hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Nasjonalt senter for telemedisin, lærings- og mestringssenteret ved UNN og brukerrepresentanter.
  Eksemskolen på nett finner du på eksemskolen.no.
 • Læringsportalen Helse Sør-Øst finner vi en rekke nettkurs for pasienter: Anal inkontinens for pasienter, Autisme og psykisk utviklingshemming, Bekkenbunnstrening, Dysfagi (spise- og svelgevansker), Epilepsi og mestring, Epilepsimedisiner, Høyt stoffskifte – hypertyreose, Individuell plan, KOLS – pasienter og pårørende, Lavt stoffskifte – hypotyreose, Samvalg. For å få tilgang til disse nettkursene må man registreres seg med epostadresse og selvvalgt passord. På spørsmålet om Organisasjon så velger man Oslo universitetssykehus, Ekstern.
 • eMeistring – Veileda internettbehandling for angst er et tilbud ment for personer som har panikklidelser eller sosial angst. Kurset har terapeutstøtte. Tilbudet er utviklet av Helse Bergen HF.
  Les mer om tilbudet på helse-bergen.no.
 • E-læringsprogram om Hydrocephalus for pasienter og pårørende, samt for ansatte innen kommune- og spesialisthelsetjenesten. Programmet er utviklet av sykepleier Merete Halvorsen og Camilla Edeklev ved Hydrocephaluspoliklinikken, Rikshospitalet. Andre samarbeidspartnere er Ida Skard Heier, Spesialrådgiver/Avdeling for kompetanseutvikling og Maria K.Finnes, Helsefaglig konsulent, ved Lærings- og mestringstjenesten i Nevroklinikken. Programmet tar ca 20 minutter å gjennomføre.
 • Ti nettbaserte selvhjelpskurs for psykiske lidelser tilbys gjennom Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helsenettsiden nhi.no. Kursene er utviklet av psykolog Magnus Nordmo og baserer seg på kognitiv terapi. ExtraStiftelsen har gitt økonomisk støtte til utviklingen av kursene. Det er laget seks enkle kursopplegg med én modul hver for tilstandene kortvarige søvnvansker, rødming, presentasjonsangst, flyskrekk, helseangst og fobier. Og så er det laget fire noe mer omfattende kursopplegg med 8-10 moduler hver for tilstandene langvarige søvnvansker, sosial angst, panikkangst og depresjon.Disse nettkursene er gratis og tilgjengelig for alle.

Nettkurs på tvers av diagnoser

 • Balance er et nettbasert helsefremmende tilbud til personer som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet gir også råd om hvordan å takle stress og ha det bedre i hverdagen.
  Les mer på helsenorge.no eller her på akan.no.
 • «Mestring med FUNKIS!» er et diagnoseuavhengig nettkurs for personer med langvarige funksjonsnedsettelser og deres pårørende. Formålet med kurset er å gi deltakerne noen verktøy for å bedre kunne håndtere en hverdag med langvarige helseutfordringer. Temaer som deltakerne må arbeide med under kurset er: Mestringsplaner, tankens kraft, kosthold, følelser, fysisk aktivitet, utmattelse, avspenning, kommunikasjon, selvsnakk og veien videre. Nettkurset går over 6 uker, med nye oppgaver hver mandag. Det er to kursledere, og deltagerne kommuniserer også med hverandre underveis i kurset. FUNKIS tar sikte på fra 2018 å arrangere kurset på høsten. Det er en deltakeravgift på kr 500. Les mer om Mestring med FUNKIS her.

Tips fra andre

Har dere nettbaserte kurs som vi burde lenket til fra denne siden?
Send e-post til kommunikasjon[at]mestring.no og tips oss om det.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 14. juni 2015.
 • Sist oppdatert: 14. juli 2023.