Pedagogiske verktøy

På denne siden finner du en oversikt over utvalgte pedagogiske verktøy som kan benyttes i lærings- og mestringsvirksomhet for brukere, pasienter og pårørende.

De fleste verktøyene er utviklet med tanke på voksne som målgruppe, men kan tilpasses til bruk i møte med barn og unge. Det er angitt under hensikt hvilke verktøy som er utviklet spesielt for barn og unge. Flere av verktøyene kan også benyttes på kurs i helsepedagogikk for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Med verktøy mener vi her konkrete redskaper som brukes i pedagogisk praksis, som for eksempel skjema for ambivalensutforsking som benyttes i motiverende samtaler (MI) og pedagogisk sol som benyttes i ulike sammenhenger. Noen verktøy er nært knyttet til spesielle metoder, andre er mer generelle og kan benyttes i ulike sammenhenger.

I verktøykassen under finner du korte beskrivelser av det enkelte verktøy ved å klikke deg inn på verktøyets navn. Det er nødvendig med forhåndskunnskap for å ta i bruk enkelte av verktøyene.

Verktøykasse

Navn på verktøy

Hensikt

ABCD-modellen og diamanten Bevisstgjøre hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen. Fokuseres på utforskning og refleksjon rundt oppfatninger av tankers sannhetsinnhold.
Ambivalensutforsking Utforske motivasjon, tanker og følelser knyttet til et bestemt tema, gjerne noen man ønsker å endre på. Det er en teknikk innen metoden MI (Motivational Interviewing).
Hjelpehånda Mestre egne følelser. Et selvhjelpsverktøy som er laget for barn og unge, men som har overføringsverdi til voksne.
Handlingsplan og aktivitetsdagbok Strukturere mål og vise vei fram mot mål. Viser hvordan man kan gjøre det i et tidsskjema.
Mestringsprosessen Vise prosessen som mennesker med langvarige helseutfordringer ofte opplever. Synliggjør naturlige faser og viser muligheter for å komme videre i egen prosess når det gjelder mestring av hverdagen. Les mer om mestringsprosessen i notat fra Nordlandssykehuset.
Mindfullness – pusteanker og SOAL Styrke evnen til nærvær, ta kontroll over støyende, automatiske tanker og mestre gjennom å gi oppmerksomhet til nuet.
Pedagogisk sol Øve opp selvinnsikt og bevissthet på hva som er viktig for en selv. Visualisere sammenhenger, legge til rette for oppdagelse, øke forståelse.
SMART-mål Tydeliggjøre, støtte og styrke prosessen knyttet til ønsket måloppnåelse. Det finnes mange utgaver av SMART-mål.
SØT-modellen Bygge bro mellom nåsituasjonen og ønsket situasjon. I avstanden mellom situasjonen nå og ønskene finnes mulighetene.
Presentasjonsblomst og Presentasjonshånd Bli kjent med andre i gruppa på en uhøytidelig måte gjennom aktivitet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 2. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 18. august 2023.