Nettverk

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har flere nettverk knyttet til arbeidet med hovedoppgaver, satsingsområder og prosjekter. Under finner du en oversikt over aktive nettverk i regi av NK LMH.

Forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse
– for de som er interessert i forskning om læring og mestring i sykehus og kommune.

Nasjonalt nettverk for samhandling om læring og mestring 
– for fagfolk og brukerrepresentanter som er involvert i kommunal lærings- og mestringsvirksomhet

SMIL-nettverk
– for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbud for barn som pårørende.

Starthjelp-nettverk
– for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbud for foreldre som nylig har fått barn med langvarige helseutfordringer

Nettverk for ung medvirkning og mestring
– for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med læring og mestring innen helse for ungdom og unge voksne og deres pårørende.

Nasjonalt kommunikasjonsnettverk er i perioden januar 2023–desember 2024 erstattet av et nasjonalt webinarsamarbeid.

I tillegg har helseregionene sine regionale lærings- og mestringsnettverk. I menyen til venstre kan du klikke på og lese mer om hvert av nettverkene.


Nettverksaktivitet er et sentralt tiltak for å bygge og formidle kompetanse. I tillegg til å drifte egne nettverk, deltar NK LMH i en rekke nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Her er et utvalg av nettverk som tjenesten deltar i:
– Oslo Communication in Health Care Education and Research (OCHER)
– Nettverk for pårørendeforskning
– Nätverk för socialt arbete inom helso- og sjukvård
– Nordlandsforskning, Nord Universitet
– Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
– Utdanningsforskning, fagnettverk
– Nornesk, Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer
– Helinor, norsk nettverk for helsekompetanseforskning
– BRUHEV (Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene) VID spesialiserte høgskole
– MuniHealthCare forskerskolen for kommunale helse- og omsorgstjenester alumni

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 30. januar 2024.