Lunsjwebinar

Jobber du med eller har interesse av læring, mestring og helsekompetanse for brukere, pasienter og pårørende? Lunsjwebinaret arrangeres fire ganger i året og tar for seg relevant forskning og nyttige praksiseksempler.

Nasjonalt samarbeid

Denne webinarrekken er et basert på et samarbeid mellom de fire helseregionene, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og kommunene. Webinarene gjennomføres fire ganger i året og er satt opp til fast tid rundt lunsj (klokken 11.00). Som hovedregel gjøres opptak av webinarene tilgjengelig i etterkant.

I redaksjonen:
Ragna Renna, Helse Nord
Anette Strømsbo Gjørv, Helse Sør-Øst
Rita Overvåg, Helse Midt
Cecilia Sønstebø, NK LMH
Karl Fredrik Westermann, NK LMH
Ellen Aure Skogedal, Asker kommune

Neste webinar er

8. mai 2024, kl 11.30–12.15:

Lunsjwebinar om spiseMOT  – en nettressurs som  skal bidra til å øke helsekompetanse knyttet til spiseforstyrrelser. Mer informasjon kommer.

Tidligere webinarer

3. november 2023, kl 11.30–12.00:

Hvordan ta i bruk kognitive handlingsregler for å få til varig ending av helsevaner? I dette webinaret får du faglig påfyll om temaet både fra et fag- og brukerståsted. Du får også høre litt om forskningen som er gjort på dette feltet. Les nyhetssak og se webinaret i opptak her.

12. september, kl 11.00–11.30:

«Fasilitatorens sentrale rolle»

For å utvikle helsetjenester med brukermedvirkning kreves god ledelse og tilrettelegging. I dette webinaret delte Ann Britt Sandvin Olsson ny forskning om hva de som leder dette arbeidet etterlyser. Se webinaret i opptak her eller les nyhetssak på mestring.no.

24. mai, kl 11.00-11.30:

«Hva et vi om effekt av frisklivstiltak?»

Forskere har nå samlet, oppsummert og kritisk vurdert forskning på effekt av å delta i organiserte oppfølgingstiltak tilsvarende norske frisklivstilbud. I dette lunsjwebinaret får du høre om resultatene av dette arbeidet. Les nyhetssak og se webinaret i opptak her.

14. mars, kl 1100–11.45:

«Lær om metoden Teach Back»

Teach Back er en pedagogisk metode som skal bidra til å sikre at pasient og pårørende oppfatter og forstår informasjonen som gis. Les nyhetssak og se webinaret i opptak her.

3. november 2022, kl 1100–11.45:

«Digitale gruppetilbud – hva sier forskningen?»

André Vågan, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, presenterer foreløpige resultater fra en kunnskapsoppsummering om digitale gruppetilbud. Les nyhetssak om webinaret her.

21. september 2022:

«Helserisiko og all salgs elendighet», ved Stein Conradsen, førsteamanuensis institutt for pedagogikk Høgskulen i Volda.

Conradsen snakker om resultatene fra sitt doktorgradsarbeid om sammenhengen mellom pasienters kunnskap og tillit til helsepersonell, samt hvordan pasientopplæringen kan utformes for å imøtekomme utfordringer i denne sammenheng. Les nyhetssak og se webinaret i opptak her.

25. mai 2022:

«Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud til pårørende – en forskningsoppsummering», ved André Vågan, seniorforsker, NK LMH

Hva vet vi om betydningen av lærings- og mestringstilbud for voksne pårørende? I dette webinaret får du innblikk i hva som finnes av forskning på slike tilbud og hva forskningen sier om deltakernes utbytte. Nå kan du se webinaret i opptak.

Les nyhetssak og se opptaket på mestring.no eller klikk deg direkte inn på opptaket i vimeo.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 30. mai 2022.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2024.