Publisert

Lunsjwebinar om digitale tilbud vel overstått

Torsdag 3. november ble et nytt lunsjwebinar gjennomført. Da var det kunnskap om digitale gruppetilbud som stod på agendaen.

Seniorforsker André Vågan presenterte foreløpige funn fra en pågående kunnskapsoppsummering om digitale gruppetilbud. Vi fikk blant annet høre hva forskningen sier om deltakelse og frafall blant deltakerne, hvilken effekt og hvilket utbytte deltakerne har og hva som er viktige forutsetninger for å lykkes.

Det kom inn mange gode spørsmål underveis. Disse ble adressert på slutten av webinaret.

Vi takker for gode tilbakemeldinger, som vi tar med oss videre.

De endelige resultatene fra denne kunnskapsoppsummeringen vil publiseres så snart arbeidet er ferdigstilt.

Nasjonalt webinarsamarbeid

Lunsjwebinaret arrangeres fire ganger i året og tar for seg relevant forskning og nyttige praksiseksempler. Denne webinarrekken er et samarbeid mellom de fire helseregionene og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Les mer her.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 3. november 2022.
  • Sist oppdatert: 8. mars 2023.