Publisert

Betydningen av tilbud for barn og unge

Hva skal til for at barn og unge får tro på egen mestring? Una forteller hva forskningen sier om betydningen av lærings- og mestringstilbud for barn og unge.

Om Spor av mestring

Spor av mestring er en podkast om menneskemøter i helsetjenesten. I podkasten møter du erfarne brukerrepresentanter og fagpersoner i samtale med spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve. Du får høre historier og erfaringer fra mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og innsikt som forteller om mestring i ulike sammenhenger.  Podkasten driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Produksjon og musikk er ved Hans-Erik Zweidorff.

Her finner du Spor av mestring

Du finner podkasten der du vanligvis lytter til podkaster. Søk etter Spor av mestringeller klikk deg direkte inn via lenkene under:

Seniorforsker Una Stenberg har vært på besøk i studio hos Hilde for å fortelle hva forskningen sier om betydningen av lærings- og mestringstilbud for barn og unge. I tillegg til å drive forskning ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) jobber Una ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser der hun også møter mange barn og unge i sin arbeidshverdag.

Her kan du lese mer om forskningen på effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud for barn og unge.

Lytte til episode 15 her.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Les oppsummering av episoden her

Una Stenberg jobber som seniorforsker ved NK LMH, og som sosionom og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Her jobber Una både med å utvikle og gjennomføre kurs og med forskning innen lærings- og mestringsfeltet.

I denne episoden snakker Hilde og Una om barn og unge med helseutfordringer. Stadig flere barn og unge vokser opp med helseutfordringer, noe som innebærer at hele familien må tilpasse seg en ny hverdag. Una publiserte i 2019 en forskningsartikkel i Health Expectations. I Sykepleien Forskning publiserte hun i 2020 den norske fagartikkelen Barn og unge lærer å håndtere helseutfordringer.

Innledningsvis starter Una med å snakke om hva som skal til for at barn og unge får tro på egen mestring. Mange svarer at det viktig å ha kompetanse om hva som skal til for å mestre en oppgave. En må tilgang til kunnskap, oppleve å bli sett og få anerkjennelse for innsatsen, samt at det må gi mening. Una spør seg om barn og unge har den kompetansen som skal til. Opplever de å bli sett? Får de anerkjennelse for innsatsen, for den jobben de gjør som i stor grad er usynlig for andre?

På spørsmål om hvorfor det var viktig å gjøre denne studien og hvilke tilbud Una og flere medforskere fant forskning på, svarer Una at vi må vite noe om hva den internasjonale forskningen sier om å delta på lærings- og mestringstilbud.

Hvilken betydning har det så for barn og unge, med helseutfordringer, å få delta på lærings- og mestringstilbud? Barn og unge etterlyser mer kunnskap om helsen sin og mestringsstrategier for å kunne ha en aktiv rolle i håndteringen av sine egne helseutfordringer. De har særlig et stort behov for kunnskap og oppfølging i perioder preget av mange endringer, både i livet generelt og knyttet til å leve med helseutfordringer spesielt. Det kan være endringer som medfører økt ansvar for egen helse, ved for eksempel overganger i skoleløpet eller mellom barne- og voksenorientert helsetjeneste. Uten informasjon og kunnskap formes gjerne feilaktige og uheldige oppfatninger og holdninger, som kan lede til frykt og dårlig etterlevelse av behandling. Barn og unge som vet mer om sin egen sykdom, opplever å ha mer kontroll over helsen, som igjen reduserer stress og øker nytten av behandlingen.

Av totalt 69 studier undersøkte 17 av dem helseøkonomisk utbytte eller effekt. I 14 av disse studiene kom det frem at barn og unge hadde mindre behov for helsetjenester, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og mindre fravær fra skolen etter at de hadde deltatt i lærings- og mestringstilbud. Deltakelse gir økt kunnskap, økt mestringstro og større forutsigbarhet i hverdagen. Blant annet fortalte deltakerne at de hadde lært mye om hvordan de kan håndtere symptomer, ta medisiner og håndtere bivirkninger. De fortalte at de har blitt mer oppmerksomme på hva som trigger symptomer og stress.

https://mestring.no/norsk-artikkel-om-utbytte-for-barn-og-unge/

Resultatene fra gjennomgangen viser at barn og unge opplevde at det å treffe andre i gruppebaserte tilbud og dele erfaringer var spesielt nyttig. Det bidro til å øke deres innsikt i egne helseutfordringer og hvordan de kan mestre dem. Mange syntes det var enklere å dele erfaringer med jevnaldrende enn med foreldre. Det at alle strevde med mange av de samme utfordringene, bidro til en følelse av å «ikke være alene» og ga håp for fremtiden.

På spørsmål om hvordan helsetjenesten kan bidra til læring og mestring for barn og unge som lever med ulike helseutfordringer sier Una at barn og unge i ulike aldre trenger ulik kompetanse og ulike ting. Det er viktig at helsetjenesten bidrar til et godt samarbeid med foreldre, barnehage, skole, venner og øvrig nettverk.

  • Publisert: 4. november 2022.
  • Sist oppdatert: 4. juli 2024.