Rapporter og notater

2024

NK LMH 2/2024
Å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse – anbefalte kunnskaper, ferdigheter og holdninger (pdf)

NK LMH 1/2024 – kortversjon
Effekt av mestringstiltak for personer med kronisk nyresykdom. Kunnskapsoppsummering med kritisk vurdering (kortversjon)

NK LMH 1/2024
Effekt av mestringstiltak for personer med kronisk nyresykdom. Kunnskapsoppsummering med kritisk vurdering (pdf)

2023

NK LMH 2/2023
Sentrale føringer for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten – rettigheter, plikter og anbefalinger

NK LMH 1/2023
Hvorfor etablere lærings- og mestringstilbud? Funn fra kunnskapsoppsummeringer om effekt og utbytte

2022

NK LMH 5/2022:
Kurslederkurs i helsepedagogikk. Prosjektrapport (pdf)

NK LMH 4/2022, rapport:
Effekt av organiserte oppfølgingstiltak tilsvarende frisklivstiltak. En kunnskapsoppsummering med kritisk vurdering (pdf)

NK LMH 3/2022, notat:
Hva er læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten og hva er et lærings- og mestringstilbud? Grunnleggende perspektiver og sentrale begreper (pdf)

NK LMH 2/2022, notat:
Hvordan omtales læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten? En kartlegging av ord og uttrykk i sentrale dokumenter (pdf)

NK LMH 1/2022, fagrapport:
Lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende – en oppsummering av forskningslitteratur (pdf)

2021

NK LMH 3/2021, fagrapport:
Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse (pdf)

NK LMH 2/2021, rapport:
Videobasert kurslederkurs i helsepedagogikk –  en evalueringsrapport (pdf)

NK LMH 1/2021, notat:
Fra fysisk til videobasert kurs. Erfaringsnotat fra kurslederkurs i Helsepedagogikk (pdf)

2020

NK LMH 3/2020, rapport:
Evaluering av fem dagers kurs i helsepedagogikk (pdf)

NK LMH 2/2020, rapport:
Dokumentasjon om samhandling mellom helseforetak og kommuner knyttet til lærings- og mestringsvirksomhet (pdf)

NK LMH1/2020, rapport:
Hvordan ivaretar samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner oppgave- og ansvarsdeling knyttet til lærings- og mestringsvirksomhet? (pdf)

2016

NK LMH 4/2016, notat:
Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet: Samlede resultater fra nasjonal kartlegging gjennomført i 2015 (pdf)

NK LMH 3/2016, rapport:
Dokumentasjon av gruppebaserte lærings- og mestringstilbod i sjukehusa (pdf)

NK LMH 2/2016, notat:
Fokusgruppeintervju om kurs i helsepedagogikk (pdf)

NK LMH 1/2016, notat:
Nasjonal kartlegging av lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten (pdf)

2015

NK LMH 1/2015, notat:
Kartlegging av helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten (pdf)

Før mars 2014 het Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS). Derfor har rapporter og notater før 2014 NK LMS i navnet.

2013

NK LMS 1/2013, notat:
Utredning av ansvarslinjer og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten (pdf)

2012

NK LMS 4/2012, prosjektrapport:
Læring og mestring for barn og unge som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblemer. SMIL (pdf)

NK LMS 3/2012, prosjektrapport:
Kartlegging av gruppebaserte tilbud for ungdom og unge voksne med langvarige helseutfordringer (pdf)

NK LMS 2/2012, prosjektrapport:
Starthjelp – Om familie og mestring (pdf)

NK LMS 1/2012, notat:
Kartlegging av tilbud ved lærings– og mestringssentrene innen feltet psykisk helse og rus (pdf)

2011

NK LMS 2011, statusrapport:
Læring og mestring for barn som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblemer. SMIL (pdf)

Veileder til utvikling av helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Utgitt 2010. Revidert 2011 (pdf)

Anbefalinger vedrørende etablering og organisering av lærings- og mestringstiltak i kommunene gitt av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) (pdf)

2010

NK LMS 3/2010, notat :
Virksomheten i norske lærings- og mestringssentre pr. november 2009, revidert 2011 (pdf)

NK LMS 2/2010, prosjektrapport:
Læring og mestring for barn med foreldre som har psykisk sykdom eller rusproblemer. SMIL (pdf)

NK LMS 1/2010, prosjektrapport:
På lag med familien for bedre mestring av hverdagen. Familienettet (pdf)

2009

Prosjektrapport:
Familieprosjektet 2005–2008 (pdf)

SINTEF Helse:
Evaluering av familierettede læringstilbud til minoritetsspråklige familier (pdf)

Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Økologisk Økonomi og Etikk 3/2009:
Evaluering av læringstilbud for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og eller kronisk sykdom – samtalegrupper for foreldre (pdf)

2008

SINTEF Helse:
Evaluering av Familieprosjektet (pdf)

2004

Prosjektrapport Familieprosjektet 2002–2003, ikke tilgjengelig elektronisk

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 9. desember 2013.
  • Sist oppdatert: 21. mai 2024.