SMIL-nettverk

– nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet.

Ellen Østberg. Foto: Gunder Christophersen, BarnsBeste.
Ellen Østberg drifter SMIL-nettverket. Foto: Gunder Christophersen, BarnsBeste.

SMIL-tilbudet retter seg mot barn og unge som pårørende. Når mor, far eller søsken har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier.

SMIL-nettverket er åpent for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune, sykehus eller helseforetak.

Ellen Østberg som tidligere har vært prosjektleder i implementeringsfasen av SMIL ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), drifter SMIL-nettverket ved NK LMH.

Vil du være med i nettverket?

Send e-post til ellen.ostberg[at]diakonsyk.no
(bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

SMIL-materiell på mestring.no

 

Om SMIL – styrket mestring i livet

Gruppe av barn som hopper opp og ned

Gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – retter seg mot barn og unge som har foreldre eller søsken med fysiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer, og deres familier.

SMIL er et forebyggende og helsefremmende tiltak. Læring og styrket mestringsopplevelse gjennom felles aktivitet, lek og samtale, står i sentrum for tilbudet.

SMIL-gruppene har vanligvis 6–8 deltakere og er et trygt sted for samvær og samtale. Barna og de unge blir sett, hørt og tatt på alvor, og deres egne ressurser løftes fram. Samtaler og aktivitet blir tilpasset deltakernes alder og gruppesammensetningen.

SMIL skal gi økt kunnskap om helseutfordringene og hvordan de kan påvirke hele familien. Det er en forutsetning at foreldrene støtter opp om barnas deltakelse. I SMIL inngår også familiesamlinger og foreldretreff. Det er en målsetting å styrke relasjonen mellom foreldre og barn gjennom større grad av gjensidig åpenhet, innsikt og forståelse. Fokus her er å bistå foreldrene i å innta barnas perspektiv, samt å støtte og veilede foreldrene i deres rolle.

Som for alle lærings- og mestringstilbud, er brukermedvirkning et grunnleggende prinsipp i SMIL. Personer som har relevant erfaringskompetanse samarbeider med fagpersoner om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. Brukerrepresentantene må ha relevant og bearbeidet egenerfaring, være personlig egnet og ha formidlingskompetanse.

SMIL er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med representanter fra spesialist- og kommunehelsetjenesten og aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner. SMIL har en grunnstruktur som gir rom for fleksibilitet og lokale tilpasninger.

I 2010 og 2011 ga NK LMH ut prosjektmidler til lærings- og mestringssentre i helseforetak som ville sette i gang SMIL-tilbud i samarbeid med kommuner. SMIL-tilbud finnes i dag over hele landet.

Der var fint å dele – alle hadde samme ord.
(jente 12 år, tidligere SMIL-deltaker)

Jeg skjønte at det ikke bare var meg.
(gutt 11 år,tidligere SMIL-deltaker)

 

 

 

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 14. januar 2015.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.