SMIL-nettverk

– nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet.

Ellen Østberg. Foto: Gunder Christophersen, BarnsBeste.
Ellen Østberg drifter SMIL-nettverket. Foto: Gunder Christophersen, BarnsBeste.

SMIL-tilbudet retter seg mot barn og unge som pårørende. Når mor, far eller søsken har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier.

SMIL-nettverket er åpent for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid.

Ellen Østberg som tidligere har vært prosjektleder for implementeringsfasen av SMIL ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), drifter SMIL-nettverket ved NK LMH.

Vil du være med i nettverket?

Send e-post til ellen.ostberg[at]diakonsyk.no
(bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

Om SMIL – styrket mestring i livet

Gruppe av barn som hopper opp og ned

Gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – retter seg mot barn og unge som har foreldre eller søsken med fysiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer, og deres familier.

SMIL er et forebyggende og helsefremmende tiltak. Læring og styrket mestringsopplevelse gjennom felles aktivitet, lek og samtale, står i sentrum for tilbudet.

SMIL-gruppene har vanligvis 6–8 deltakere og er et trygt sted for samvær og samtale. Barna og de unge blir sett, hørt og tatt på alvor, og deres egne ressurser løftes fram. Samtaler og aktivitet blir tilpasset deltakernes alder og gruppesammensetningen.

SMIL skal gi økt kunnskap om helseutfordringene og hvordan de kan påvirke hele familien. Det er en forutsetning at foreldrene støtter opp om barnas deltakelse. I SMIL inngår også familiesamlinger og foreldretreff. Det er en målsetting å styrke relasjonen mellom foreldre og barn gjennom større grad av gjensidig åpenhet, innsikt og forståelse. Fokus her er å bistå foreldrene i å innta barnas perspektiv, samt å støtte og veilede foreldrene i deres rolle.

Som for alle lærings- og mestringstilbud, er brukermedvirkning et grunnleggende prinsipp i SMIL. Personer som har relevant erfaringskompetanse samarbeider med fagpersoner om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. Brukerrepresentantene må ha relevant og bearbeidet egenerfaring, være personlig egnet og ha formidlingskompetanse.

SMIL er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med representanter fra spesialist- og kommunehelsetjenesten og aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner. SMIL har en grunnstruktur som gir rom for fleksibilitet og lokale tilpasninger.

I 2010 og 2011 ga NK LMH ut prosjektmidler til lærings- og mestringssentre i helseforetak som ville sette i gang SMIL-tilbud i samarbeid med kommuner. SMIL-tilbud finnes i dag over hele landet.

Der var fint å dele – alle hadde samme ord.
(jente 12 år, tidligere SMIL-deltaker)

Jeg skjønte at det ikke bare var meg.
(gutt 11 år,tidligere SMIL-deltaker)

SMIL-materiell på mestring.no

Omtale av SMIL på mestring.no

​SMIL med i bok om kunnskapsbaserte tiltak for barn som pårørende

Kunnskapsbaserte tiltak for barn som pårørende er den røde tråden i den nye boka «Familier i motbakke» fra BarnsBestes forskernettverk. Gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – som er utviklet ved NK LMH, er beskrevet i boka.

Les mer, 22. mai 2015

Gruppetilbudet SMIL for barn og unge som pårørende evaluert (SINTEF, 2014)

Å treffe andre i liknende situasjon og føle seg mindre alene og å forstå at foreldres sykdom eller vansker ikke er deres skyld, er den største nytten for dem som har deltatt på tilbudet.
Les mer, 2. april 2014

Samhandler om tilbud for barn og unge som er pårørende

I Kristiansand samarbeider kommunen og Sørlandet sykehus om SMIL – et gruppetilbud for barn og unge som har foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer. De får gode tilbakemeldinger fra deltakerne og ønsker langsiktige samarbeidsavtaler.
Les mer, 12. desember 2013

SMIL – Å gjøre en forskjell

I lærings- og mestringstilbud representerer erfaringsbasert kunnskap en sentral del. Evalueringer viser at innspill, historier og råd fra erfarne brukere ofte er de viktigste elementene i tilbudet. I SMIL – styrket mestring i livet, har Susanne vært en ressurs.
Les mer, 2012

SMIL – Når barn blir omsorgspersoner

Tusenvis av barn har foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Emilie (12) fra Oslo har en pappa som er psykisk syk, for henne ble gruppetilbudet SMIL – styrket mestring for livet, et vendepunkt.
Les mer, 2012

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

  • Publisert: 14. januar 2015.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.