Lovgrunnlag og sentrale føringer

Her finner du en oversikt over aktuelle lover og et utvalg stortingsmeldinger, veiledere, planer, strategier, rapporter og utredninger som er førende for lærings- og mestringsvirksomheten i helse- og omsorgstjenesten, både i sykehus og kommuner.

Lærings- og mestringsvirksomhet kan også være omtalt i de årlige oppdragsdokumentene og bestillerdokumentene mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF).

Alle dokumentene i oversikten er presentert med formell tittel og link til dokumentet. Oversikten presenterer først aktuelle lover og stortingsmeldinger, deretter en samling aktuelle planer, strategier, veiledere og rapporter, og til slutt et utvalg NOU-utredninger.

Oversikten vil være gjenstand for oppdatering. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) setter pris på tilbakemelding om noen dokumenter mangler i oversikten.

Aktuelle lover

Aktuelle meldinger til Stortinget

Planer, strategier, veiledere og rapporter

Norske offentlige utredninger (NOU)

Se ellers fullstendig publikasjonsliste på Helsedirektoratets sider.

Skrevet av Kari Hvinden

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 22. april 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.