Håndbok i helsepedagogikk

Skal du arrangere kurs i helsepedagogikk? Her finner du Håndbok i helsepedagogikk som tar deg et stykke på veien.

Håndboken er utviklet for å være til støtte for fagpersoner og brukerrepresentanter som skal utvikle kompetansehevende kurs i helsepedagogikk. Den beskriver faglige vurderinger og kunnskapsbaserte anbefalinger med utgangspunkt i teori, forskning og erfaringskunnskap. Store deler av håndboken er også aktuell for alle i helse- og omsorgstjenesten som informerer, underviser og veileder brukere, pasienter og pårørende.

Det er nødvendig å vurdere lokal kontekst når man etablerer kurs i helsepedagogikk. Håndboken kan benyttes som et utgangspunkt for disse vurderingene. Den inneholder en beskrivelse av et fem dagers kurs som bygger på kunnskapsgrunnlaget i håndboken. Hvis kontekst og rammer passer, kan dette kurset benyttes mer oppskriftsmessig.

I tillegg til håndboken finnes brosjyren Kort og godt.. om å utvikle kurs i helsepedagogikk. Brosjyren beskriver et rammeverk og gir en kortfattet innføring i sentrale spørsmål som må besvares ved utvikling av kurs.

Les nyhetssak, Håndbok i helsepedagogikk klar til bruk, publisert juni 2019

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 22. november 2019.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.