Kunnskapsbasert praksis

Term

Bokmål: Kunnskapsbasert praksis
Nynorsk: Kunnskapsbasert praksis

Forklaring

Begrepet kunnskapsbasert praksis forstås gjerne som «å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen» (Nortvedt m.fl. 2012: 17). Integrering av kunnskap fra forskning, erfaringskunnskap fra fagpersoner og brukerkunnskap inngår i de de fleste definisjonene innenfor flere fagområder, både i Norge og internasjonalt.

Sentrale referanser: Nortvedt m.fl (2012), Rønnestad (2009), APA (2005), Sackett m.fl (2000)

Merknad

Hva disse definisjonene legger i de tre hovedelementene forskningskunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasient- eller brukerkunnskap varierer i midlertid mellom disipliner, profesjoner og yrkesfelt. Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) sin forståelse ligger nært opp til den amerikanske psykologiforeningens definisjon (APA) av Evidence-Based Practice, som også Norsk psykologiforening (NPF) har sluttet seg til. Her forstås kunnskapsbasert praksis som «the integration of the best available research with clinical expertise in the context of patient characteristics, culture and preference» (APA, 2005).

Utdypning

En utdypning om kunnskapsbasert praksis, sammen med en fullstendig referanseliste, finner du i dette pdf-dokumentet.

Skrevet av Andrè Vågan, seniorforsker ved NK LMH og Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 21. desember 2015.
  • Sist oppdatert: 26. november 2018.