Faglig referansegruppe

NK LMH har etablert en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskole- og universitetssektor, lærings- og mestringstjenesten og tilgrensende kompetansetjenester. Gruppen samles to ganger i året.

Referansegruppen har en rådgivende funksjon og skal bidra til at NK LMH blir drevet i tråd med intensjonen. Samtlige representanter i gruppen velges inn for en toårsperiode om gangen.

Referansegruppen samlet til halvårlig møte i februar 2019

Gruppens representanter

 • Sølvi Heimestøl (leder av referansegruppen) (Helse Vest RHF)
 • Christel Meyer (Helse Sør-Øst RHF)
 • Kari Bøckmann (Helse Nord RHF)
 • Borghild K. Lomundal (Helse Midt-Norge RHF)
 • Grete Müller (Norsk Forbund for Utviklingshemmede/SAFO)
 • Roy Aleksander Farstad (Norilco/FFO)
 • Mari Klokkerud (Regionalt kompetansesenter for rehabilitering HSØ)
 • Inger Molvik (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)
 • Ole-Petter Askheim (Høgskolen i Innlandet)
 • Torun Risnes (KS)
 • Bente Sandvik (Trondheim kommune og KS)
 • Siw Anita Bratli (leder ved NK LMH)
 • Cecilia Sønstebø (sekretær)

Nettverk

Se også oversikt over nettverk som er viktige for NK LMHs arbeid.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 1. september 2020.