Nettverk for samhandling

Nasjonalt nettverk for samhandling om læring og mestring er et nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som samarbeider og samhandler om lærings- og mestringsvirksomhet.

Hender som trekker tau

Nettverket driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og er åpnet for alle interesserte. Fra 2014–2016 hadde NK LMH en arbeidsgruppe som blant annet bistod med kunnskap og erfaring om hvordan nå ut til aktuelle fagpersoner og brukerrepresentanter innen kommunal lærings- og mestringsvirksomhet. Nettverket ble etablert som et resultat av dette samarbeidet, i forbindelse med en nasjonal nettverkssamling.

Hensikten med nettverket

Portrett av Kari Hvinden
Spesialrådgiver Kari Hvinden leder nettverket

Hensikten med nettverket er å dele informasjon, kunnskap og nyttige tips. Gjennom nettverket kan man stille spørsmål, lære og være i dialog med andre som driver lærings- og mestringsvirksomhet på tvers av helseregioner, sykehus, fylker og kommuner.

Å støtte faglig opp under etablering av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet har vært en viktig satsning for NK LMH siden samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012. Nettverket for samhandling vil derfor i en periode ha ekstra oppmerksomhet rettet mot kommunal praksis.

Aktiviteter i nettverket

NK LMH sender ut fire e-poster med informasjon per år til de som melder seg inn i nettverket. Her formidles aktuelle nyhetssaker, både fra NK LMH og andre. De som er med i nettverket får invitasjoner til aktuelle konferanser og faglige samlinger i regi av NK LMH.

Den viktigste kanalen for aktivitet i nettverket er facebooksiden Samhandling om læring og mestring. Her deler vi informasjon om god praksis, aktuelle nyheter og relevant forskning, og oppfordrer alle til å bruke siden aktivt gjennom å dele informasjon, stille spørsmål og kommentere aktuelle saker. Dette er en offentlig gruppe.

Vil du være med i nettverket?

I forbindelse med nettverkssamlingen i 2014 laget NK LMH et hefte med praksiseksempler.
Les mer om det, og last det ned fra nett.

Bilder fra dialogkafé.
Slik så det ut da deltakerne var med på dialogkafé.

Nettsiden mestring.no er også en sentral kanal for nettverket. Aktuelt fagstoff og nyhetssaker om samhandling formidles løpende. Sjekk derfor jevnlig www.mestring.no

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.