Publisert

God oppstart for arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing

NK LMHs nye arbeidsgruppe for satsingsområdet kommunale lærings- og mestringstjenester skal i første omgang beskrive eksempler på organisering og samhandling i disse tjenestene. Det er planer om en åpen nettverkskonferanse 5. september.

Arbeidsgruppe for NK LMHs kommunesatsing
Fra venstre: Lars Ivarsson Elverum (Narvik kommune), Tone Finvold (Vestre Viken HF), Kari Hvinden (NK LMH, leder av arbeidsgruppa), Hilde Blindheim Børve (Helse Bergen HF), Bente Sandvik (Trondheim kommune) og Ann Britt Sandvin Olsson (NK LMH). Sigrid Askum (KS) og Linda Øye (Mental Helse) var ikke til stede da bildet ble tatt. Én brukerrepresentant til fra FFO mangler foreløpig.

Nasjonal gruppe

For å gjennomføre dette arbeidet på en god måte har prosjektleder for satsingen, spesialrådgiver Kari Hvinden, valgt å etablere en nasjonal arbeidsgruppe.

Her har hun fått med seg representanter fra lærings- og mestringstjenester fra alle helseregioner, fra både helseforetak og kommuner, og fra brukerorganisasjoner. I tillegg er KS med. Arbeidsgruppa møttes første gang 3. februar i Oslo.

– I møtet kom arbeidsgruppa med innspill til hvordan vi kan løse oppdraget. Vi fikk mange gode innspill, heldigvis også noen tanker som var tenkt i forkant, sier Hvinden.

– Basert på innspill fra arbeidsgruppa og NK LMHs referansegruppe som fikk presentert prosjektet i januar, vil vi nå justere prosjektplanen, legger hun til.

Skal lage praksiseksempler

Som vi skreiv på mestring.no i høst, vil NK LMH starte med beskrive gode modeller for kommunale lærings- og mestringstjenester som grunnlag for anbefalinger for videre utvikling av feltet.

I møtet ble det klart at arbeidsgruppa vil starte med praksiseksempler på organisering og samhandling før den gyver løs på modellene.

Inviterer til nettverk og nettverkskonferanse

I prosjektet skal det arrangeres en nettverkskonferanse der det vil inviteres bredt for å dele erfaringer fra feltet og for å få innspill til arbeidsgruppas videre arbeid. Konferansen vil bli holdt på Gardermoen 5. september. Mer informasjon om konferansen og mulighet for å melde seg på kommer senere.

Arbeidsgruppa skal møtes igjen over to dager i mai.

 

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 13. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.