Publisert

Bok fra lærings- og mestringssenter: I arbeid med ADHD

Anita Østheim med bok

Lærings- og mestringskurs om AD/HD ved Sykehuset Innlandet HF, har resultert i boka «I arbeid med ADHD». Seks brukerhistorier og råd fra forfatterne gir innsikt i hvordan det kan legges bedre til rette for at personer som har AD/HD, kan være en ressurs i arbeidslivet.

Nå kan du laste ned boka fra adhdnorge.no.

Anita Østheim med bok
Anita Østheim, avdelingssjef ved lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet HF, med boka «I arbeid med ADHD».

Voksne personer som har AD/HD, som har utvekslet erfaringer fra oppvekst, skolegang og arbeidsliv, er utgangspunktet for boka «I arbeid med ADHD».

Enorm arbeidskapasitet og kreativitet

AD/HD kjennetegnes ved konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Voksne som har AD/HD, kan være ressurssterke mennesker med enorm arbeidskapasitet og kreativitet. Det innså Anita Østheim ved lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet HF og psykologspesialist Karin Borg etter å ha hatt kurs for en gruppe voksne som har AD/HD.

De har ønsket at andre skal se denne siden ved personer som har AD/HD, derfor har de nå gitt ut bok om emnet.

Brukerhistorier og råd

I boka «I arbeid med ADHD» forteller seks voksne personer som har AD/HD, om sine erfaringer med oppvekst, skolegang og arbeidsliv. I tillegg har Østheim og Borg brukt den innsikten de har fått, til å utarbeide råd til arbeidsplassen, lærere og NAV.

Fra lærings- og mestringskurs til selvhjelpsgrupper

AD/HD

AD/HD står for «Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder».

AD/HD kjennetegnes ved konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Les om AD/HD på helsenorge.no

De som forteller sin historie i boka, var først med på et todagers lærings- og mestringskurs i regi av lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet HF. Målet med kurset var å gi pasienter og pårørende mer kunnskap om AD/HD for å bidra til å styrke den enkeltes hverdag med AD/HD.

Såkalt dialogundervisning ble ledet av nevropsykolog, psykiater og en erfaren bruker som delte sine erfaringer fra å leve med AD/HD. Det var også satt av tid til at deltakerne kunne utveksle erfaringer.

Da lærings- og mestringskurset var slutt, ønsket deltakerne å fortsette i selvhjelpsgruppe. Østheim og Borg ble med som igangsettere av selvhjelpsgruppa. Slik fikk de enda dypere innsikt i hvordan voksne som har AD/HD, kan være en ressurs i arbeidslivet.

Nå kan du laste ned boka fra adhdnorge.no.

Se også:

Omtale av boka på ostlendingen.no

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 19. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.