Publisert

Ny spesialrådgiver ved NK LMH

Tone Nøren. Foto: UNN. 240

Tone Nøren begynte som spesialrådgiver ved NK LMH 1. februar. Hun skal lede NK LMHs utviklingsarbeid innen helsepedagogikk.

Tone Nøren. Foto: UNN.
Tone Nøren. Foto: UNN.

Videreutvikling og kvalitetssikring av helsepedagogiske tilbud er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) de neste tre årene.

Ledet LMS UNN

Tone kommer fra stillingen som leder for lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (LMS UNN). Fra 2002 ledet hun arbeidet med å etablere og utvikle lærings- og mestringssenteret. Gjennom disse årene har hun fokusert på utvikling av tjenesten både lokalt og regionalt. Hun har også ti års yrkeserfaring som fysioterapeut fra institusjon, kommune og privat praksis.

Utdanning

Tone er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo (cand.mag.). Hun har videreutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid. I tillegg har hun videreutdanninger i helsepedagogikk, mestring og myndiggjøring, kommunikasjon og ledelse.

Vi ønsker Tone velkommen til NK LMH!

  • Publisert: 25. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.