Starthjelp-nettverk

Lærings- og mestringstilbudet
Starthjelp – om familie og mestring

Starthjelp

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne. Målet med tilbudet er å bidra til å styrke foreldrenes og familiens mestring av det nye hverdagslivet – fra starten.

Foreldrene tilbys gruppebasert veiledning og støtte, samt kunnskap og råd gjennom dialog og erfaringsutveksling med erfarne foreldre, fagpersoner og de andre foreldrene som deltar.

Starthjelp-tilbudet ble utviklet i Helse Fonna HF og videreutviklet ved NK LMH.

Starthjelp-tilbudet holdes i alle helseregioner. Det er en fast del av tjenestetilbudet i helseforetakene i Tromsø, Bodø, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Haugesund, Skien og Oslo. Også Førde og Tønsberg har gjennomført Starthjelp.

Det første kommunale tilbudet er planlagt å starte i Trondheim kommune i løpet av 2015.

– nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbudet Starthjelp  – om familie og mestring.

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne (se faktaboks).

Som et ledd i arbeidet med å implementere Starthjelp-tilbud rundt om i landet, drifter Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) et nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med planlegging, gjennomføring og evaluering av Starthjelp.

Ann Britt Sandvin OlssonHensikten med nettverket er å spre nyttig informasjon og relevante fag- og forskningsresultater til dem som arbeider med Starthjelp. Det gjøres i form av cirka tre statusoppdateringer per år på e-post til nettverkets medlemmer.

Du kan melde deg inn i nettverket ved å sende en e-post til Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH på ann.britt.sandvin.olsson[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Se nyhetssak om nettverket på mestring.no 3. februar 2015

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. februar 2015.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.