Publisert

Nettverk for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

Ann Britt Sandvin Olsson

NK LMH drifter et nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Starthjelp-tilbudet retter seg mot foreldre som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne.

Ann Britt Sandvin Olsson, Starthjelp-nettverk

Lærings- og mestringstilbudet
Starthjelp – om familie og mestring

Starthjelp

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne. Målet med tilbudet er å bidra til å styrke foreldrenes og familiens mestring av det nye hverdagslivet – fra starten.

Foreldrene tilbys gruppebasert veiledning og støtte, samt kunnskap og råd gjennom dialog og erfaringsutveksling med erfarne foreldre, fagpersoner og de andre foreldrene som deltar.

Starthjelp-tilbudet ble utviklet i Helse Fonna HF og videreutviklet ved NK LMH.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i flere år holdt dem som jobber med Starthjelp-tilbudet, oppdatert på hva som skjer med tilbudet rundt om landet og ved NK LMH. Dette skjer via statusoppdateringer på e-post til nettverkets medlemmer fra spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson ved NK LMH.

Hensikten med nettverket er å spre nyttig informasjon om status og relevante fag- og forskningsresultater til dem som arbeider med Starthjelp.

Første kommunale tilbud under planlegging

Sandvin Olsson forteller at Starthjelp-tilbudet etter flere år er inne i en ny og spennende fase.

– Hittil er det helseforetakene som har hatt Starthjelp-tilbud, men nå begynner Trondheim kommune en etableringsprosess for å få på plass det første kommunale Starthjelp-tilbudet. Det at større kommuner etablerer tilbudet, gir nye muligheter for å nå flere foreldre og for samhandling mellom helseforetak og kommuner.

Systematisk arbeid med kvalitet

Siden 2011 har NK LMH, i tett samarbeid med arrangørstedene, drevet systematisk evaluering av alle Starthjelp-tilbudene som er arrangert rundt om i landet.

– Hensikten har vært å bidra til å sikre god kvalitet på tilbudet. Vi jobber nå med en fagartikkel basert på tilbakemeldinger fra foreldre som har vært med på tilbudene. I tillegg har vi utviklet nye evalueringsskjema med sterkere forskningsfokus, også det er gjort i tett samarbeid med arrangørstedene. Vi ser fram til å kunne forske på ulike sider av tilbudet, og kunne bidra til at tilbudet i enda større grad er tilpasset foreldrenes behov, sier Sandvin Olsson.

Egen nettverksside

Informasjon om nettverket finner du nå på nyopprettet side her på mestring.no. Send e-post til Ann Britt Sandvin Olsson på ann.britt.sandvin.olsson[at]mestring.no dersom dere kunne tenke dere å starte opp Starthjelp-tilbud hos dere og ønsker å bli med i nettverket (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 3. februar 2015.
  • Sist oppdatert: 13. mars 2015.